top of page
woman job application paper interview

Interview

An interview is a crucial part of the recruitment process that assesses the qualifications, skills and suitability of candidates for a specific position. The goal is to select the best candidate that fits within the organization and the job requirements.


During the interview, a wide range of topics are discussed, including work experience, technical skills, soft skills, and cultural fit. It is important to ask structured questions as well as situational and behavioral questions to get a complete picture of the candidate.


Preparation is essential for a successful interview; this includes reviewing the job description, reviewing the candidate's CV and motivation letter, and preparing targeted questions. A well-conducted interview not only helps identify the right candidate, but can also leave a positive impression of the organization in the candidate's mind.


It is also important to ensure a fair and objective evaluation of each candidate, which can be achieved through the use of assessment forms and structured interview techniques. Regular training of interviewers can also contribute to a more effective and efficient recruitment process.

What do you need to discuss?

Voorbereiding

 • Review vacatureomschrijving

 • Identificeer kerncompetenties

 • Interviewpanel samenstellen

 • Kandidateninformatie doornemen

Begin van het Interview

 • Voorstellen interviewpanel

 • Introductie bedrijf en functie

 • Uitleg opzet en duur interview

Vragen over Werkervaring

 • Huidige en vorige banen bespreken

 • Reden voor vertrek

 • Belangrijke projecten en prestaties

Vragen over Vaardigheden en Competenties

 • Technische vaardigheden beoordelen

 • Soft skills (communicatie, teamwork, probleemoplossing)

 • Voorbeelden van vaardigheden

Gedrags- en Situationele Vragen

 • Hypothetische vragen

 • Specifieke situaties uit het verleden

Kandidaat Vragen

 • Gelegenheid voor kandidaat om vragen te stellen

Afsluiting van het Interview

 • Informeer over volgende stappen

 • Tijdlijn voor feedback

 • Bedank de kandidaat

Beoordeling na het Interview

 • Beoordelingsformulier invullen

 • Sterke en zwakke punten noteren

 • Panelbespreking

Do not forget:

 • Functieomschrijving document

 • Bewerkingstool voor interviewvragen (zoals een tekstverwerker)

 • Beoordelingsformulieren

 • CRM of ATS (Applicant Tracking System) voor kandidatenbeheer

 • Notitieblok of digitale notitietool

How do you follow up on this conversation?

 • Zorg ervoor dat alle informatie nauwkeurig wordt gedocumenteerd. Analyseer de notities van het interviewpanel en bespreek deze om een gezamenlijke beslissing te nemen. Let op feedback en opmerkingen van de kandidaat en wees voorbereid op vervolggesprekken of onderhandelingen.

 • Zorg ervoor dat het interview soepel verloopt en dat de kandidaat zich op zijn gemak voelt.

 • Documenteer alle relevante details over werkervaring en prestaties van de kandidaat.

 • Zorg ervoor dat technische en soft skills grondig worden beoordeeld en gedocumenteerd.

 • Documenteer de antwoorden op gedrags- en situationele vragen zorgvuldig.

 • Noteer de vragen van de kandidaat en zorg ervoor dat alle vragen adequaat beantwoord worden.

 • Zorg ervoor dat de kandidaat volledig geïnformeerd is over de volgende stappen en dat ze zich gewaardeerd voelen.

 • Analyseer en bespreek de evaluaties om een weloverwogen beslissing te nemen. Let op eventuele discrepanties in de beoordelingen en werk deze uit.

Curious about measurable HR?

Deepler helps to measure and understand the undercurrent in your organization.

employee deepler
deepler beeldlogo
bottom of page