top of page
medewerker petra van deepler
deepler beeld logo

Hoe creëer je jouw HR visie voor 2025?

Een sterke HR visie helpt je organisatie niet alleen om de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt aan te gaan, maar ook om de kansen van morgen te benutten. In deze blog laten we zien hoe je een effectieve HR visie voor 2025 creëert, waarin je inspeelt op de uitdagingen van morgen.


Deel 1: Uitdagingen voor HR in 2025

Technologische Ontwikkelingen

Technologie verandert sneller dan ooit. HR blijft in de adoptie van AI en nieuwe technologie behoorlijk achter. Daarmee verliest HR slagkracht in de organisatie.


Automatisering, kunstmatige intelligentie (AI) en digitalisering hebben een enorme impact op de arbeidsmarkt. Organisaties moeten begrijpen hoe deze technologische ontwikkelingen de aard van werk veranderen. Het gaat hierbij niet alleen om het vervangen van menselijke arbeid door machines, maar ook om het ontstaan van nieuwe functies, de behoefte aan nieuwe opleidingen en het versnellen van HR-processen.


Demografische Veranderingen

De samenstelling van onze beroepsbevolking verandert. Een vergrijzende populatie betekent dat meer medewerkers later met pensioen gaan, wat zowel kansen als uitdagingen biedt. Met de opkomst van een nieuwe generatie met unieke behoeften veranderen ook de verwachtingen naar jouw werkgeverschap. Inzicht in de behoeften is daarmee belangrijker dan ooit.


Door deze veranderingen neemt de diversiteit aan meningen, verwachtingen en behoeftes toe. Deepler's Smart Surveys helpen om deze veranderende behoeften objectief in kaart te brengen en hierop in te spelen.


Flexibiliteit en Werk-Privé Balans

Werknemers eisen steeds meer flexibiliteit in hun werk. Dit omvat niet alleen de mogelijkheid om vanuit huis te werken, maar ook flexibele werktijden en een betere balans tussen werk en privéleven. Er wordt niet langer opgekeken als een medewerker vraagt of hij of zij 2 maanden vanaf Bali mag gaan werken. Deze trend is versneld door de COVID-19 pandemie en blijft een belangrijke factor in de aantrekkelijkheid van werkgevers en hebben daarmee direct effect op de efffectiviteit van werven.


Duurzaamheid en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Er is een groeiende verwachting dat bedrijven maatschappelijk verantwoord handelen. Nog sterker: voor veel organisaties wordt dit rapporteren op duurzaamheid zelfs verplicht. Dit betekent niet alleen milieuvriendelijke handelen, maar ook ethische bedrijfsvoering en bijdragen aan de gemeenschap. Vaak wordt in deze rapportage gefocust op CO2-uitstoot, echter moet er ook op sociale aspecten gerapporteerd worden.team meeting sticky notes muur hr strategie visie missie


Deel 2: Hoe je een HR Visie voor 2025 formuleert

Stap 1: Begrijp de Trends en Uitdagingen

Analyseer hoe de hierboven beschreven uitdagingen specifiek van toepassing zijn op jouw organisatie. Organiseer een brainstormsessie met je team om deze uitdagingen te bespreken en kijk ook naar de uitdagingen die jullie verder zien.


Stap 2: Betrek Je Team

Luister naar je Medewerkers

Organiseer regelmatige feedbacksessies en gebruik surveys om te begrijpen wat je medewerkers belangrijk vinden en welke verwachtingen zij hebben van jouw als werkgever. Tools zoals Deepler kunnen hierbij helpen.


Creëer een Visiecommissie

Stel een commissie samen met vertegenwoordigers uit verschillende afdelingen en teams. Deze groep kan helpen bij het vormgeven van de visie en zorgen voor een breed draagvlak. Ben daarin op tijd, want eind van het jaar heeft niemand meer focus en aandacht om goed bij te dragen.


Stap 3: Formuleer je HR Visie

Kernwaarden en Missie

Definieer de kernwaarden van je organisatie en zorg ervoor dat je HR visie hierop aansluit. Stel vragen zoals:

  1. Wat zijn de belangrijkste kernpunten die we willen uitdragen met ons HR-beleid in 2025?

  2. Hoe kunnen we deze waarden integreren in ons dagelijks werk en wat is er nodig om dit te bereiken?


Duidelijke en Specifieke Doelen

Stel SMART-doelen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Bijvoorbeeld:

  1. “Eind 2025 willen we 30% van onze medewerkers jaarlijks bijscholen in digitale vaardigheden over AI.”

  2. “We streven ernaar om in 2025 een diversiteitspercentage van 40% te bereiken in leidinggevende posities.”

  3. “We streven ernaar om in de zomer van 2025 een functie-gerelateerd opleidingsplan te hebben ontwikkeld voor iedere functieomschrijving."


Een duidelijke doelstelling helpt niet alleen om zelf scherp te blijven, maar met deze doelstelling laat je ook in de organisatie zien waar jullie je mee bezig houden.


Stap 4: Ontwikkel een Actieplan

Opleiding en Ontwikkeling

Investeer in gerichte trainingsprogramma’s. Gebruik platforms zoals LinkedIn Learning, Udemy of andere LM-systemen voor continue ontwikkeling.


Cultuur en Werkomgeving

Psychologsiche veiligheid is enorm belangrijk. Het zorgt ervoor dat iedereen input durft te leveren. Deze input heb jij nodig om tussentijds te evalueren of jouw beleid goed wordt omarmt en uitgevoerd.


Innovatieve Recruitmentstrategieën

Gebruik data-analyse en AI om je recruitmentproces te verbeteren. Software zoals Greenhouse en Pera kan helpen bij het identificeren van de beste kandidaten. Carv helpt weer bij automatiseren van administratieve taken in recruitment.


Stap 5: Monitor en Evalueer

Regelmatige Evaluatie

Houd de voortgang van je doelen bij met KPI’s en stel deze bij waar nodig. Gebruik dashboards en rapportages om de prestaties te monitoren. Om te monitoren welke behoeften spelen onder medewerkers en te zien of je voldoet aan de verwachtingen van medewerkers kan je Deepler inzetten.


Feedbackmechanismen

Implementeer een continu feedbacksysteem, zoals wekelijkse check-ins en anonieme feedbackmogelijkheden, om te luisteren naar je medewerkers en hun betrokkenheid te waarborgen.


Conclusie

Een sterke HR visie voor 2025 helpt je organisatie niet alleen om de uitdagingen van vandaag aan te gaan, maar ook om voorbereid te zijn op de toekomst. Begin daarin op tijd met jouw beleid formuleren voor het volgende jaar, gezien het moeilijk wordt om einde jaar focus te hebben voor strategie-formuleren. Door trends te begrijpen, je team te betrekken, duidelijke doelen te stellen, een actieplan te ontwikkelen en regelmatig te evalueren, kun je een HR strategie creëren die je organisatie behoed voor de uitdagingen die gaan komen.

Comments


medewerker deepler tessa
deepler beeld logo
medewerker deepler tessa
medewerker harold van deepler
deepler speechbubble
deepler beeld spraakwolk
medewerker tim van deepler
beeld logo deepler
medewerker inge deepler
deepler beeld
bottom of page