top of page
bord schrijven twee vrouwen overleg

Wat is bedrijfscultuur?

medewerker deepler fleur
Deepler-beeldlogo-kleur

Bedrijfscultuur verwijst naar de normen, waarden, overtuigingen en gedragingen die binnen een organisatie heersen. Het omvat de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan, de heersende werkethiek, de communicatiestijl en de algemene sfeer op de werkvloer.

 

Kortom, bedrijfscultuur bepaalt de identiteit en het karakter van een organisatie.Door deze bedrijfscultuur meetbaar te maken weet jij jouw sterke en zwakke punten. Zo verbeter je retentie van medewerkers en verbeter jij jouw organisatie.

Welke bedrijfsculturen zijn er?

Er zijn verschillende bedrijfsculturen, waaronder een hiërarchische cultuur waarin beslissingen van bovenaf worden genomen en er weinig ruimte is voor eigen initiatief.

 

Daarnaast is er een innovatieve cultuur waarin creativiteit en vernieuwing worden gestimuleerd. Verder is er een familiecultuur waarin medewerkers zich als een hechte familie voelen en er veel aandacht is voor onderlinge relaties. Tot slot is er een resultaatgerichte cultuur waarin prestaties en doelstellingen centraal staan en er veel nadruk ligt op het behalen van resultaten.

presentatie laptops overleg samenwerken groep
twee medewerkers samenwerken lounge

Waarom is bedrijfscultuur als de ziel van de onderneming?

tessa medewerker vrouw deepler lach glimlach portret
Deepler-beeldlogo-kleur

Bedrijfscultuur wordt beschouwd als de ziel van de onderneming omdat het de kernwaarden, normen en overtuigingen van het bedrijf weerspiegelt. Het vormt de identiteit en het karakter van de organisatie en beïnvloedt hoe medewerkers met elkaar omgaan en hoe ze hun werk benaderen.

 

Een sterke bedrijfscultuur kan zorgen voor een gevoel van saamhorigheid, betrokkenheid en motivatie bij medewerkers, wat uiteindelijk kan leiden tot betere prestaties en succes voor het bedrijf.

Wat doet cultuur voor mijn verloop?

De bedrijfscultuur speelt een cruciale rol in personeelsverloop, aangezien het de werkomgeving vormt waarin medewerkers opereren. Een positieve, inclusieve en ondersteunende bedrijfscultuur kan medewerkers motiveren, betrokkenheid verhogen en de loyaliteit aan het bedrijf versterken, wat leidt tot een lager verloop.
 
Daarentegen kan een negatieve of toxische cultuur, waarin communicatie, respect, en waardering ontbreken, resulteren in een hoge uitstroom van talent. Medewerkers die zich niet gewaardeerd of gehoord voelen binnen hun werkplek, zullen waarschijnlijk zoeken naar betere kansen elders. Daarom is het essentieel voor organisaties om regelmatig hun cultuur te evalueren en te investeren in het creëren van een omgeving die de waarden en behoeften van hun personeel reflecteert en ondersteunt. Dit kan door middel van beleid dat diversiteit bevordert, professionele ontwikkeling aanmoedigt en open communicatie stimuleert.

vrouw handen in het haar laptop neerslachtig nadenken

Hoe helpt de cultuur-module bij het meten en verbeteren van cultuur?

1

Identificeren van Oorzaken

De module helpt bij het blootleggen van onderliggende factoren die de organisatiecultuur beïnvloeden, zoals communicatiepatronen of leiderschapsstijlen.

2

Gerichte acties op team-niveau

Teams kunnen specifieke acties ondernemen die zijn afgestemd op het versterken van een positieve en inclusieve cultuur binnen hun specifieke context.

3

Continue Feedback Loop

Het regelmatig verzamelen en analyseren van feedback helpt bij het meten van de impact van veranderingen helpt bij grip houden op je interne cultuur.

medewerker deepler darren
deepler beeld logo

Statistieken Cultuur

samenwerken medewerkers icoon

89%

van de medewerkers geeft aan dat de bedrijfscultuur is verbeterd sinds COVID.

medewerker deepler harold
Deepler-beeldlogo-kleur verloop
leiderschap hierarchie icoon

52%

van de medewerkers geeft aan dat leiderschaps-ontwikkeling het meest bijdraagt aan cultuur.

deal no deal handen kruis icoon

86%

vermijdt organisaties met een slechte cultuur.

waardering medaille icoon

69%

van de medewerkers zou harder werken als ze meer gewaardeerd zouden worden.

Wil je ons platform ook eens proberen?

bottom of page