top of page
vrouwen drie samen zitten portret

Wat is diversiteit en inclusie?

medewerker deepler fleur
Deepler-beeldlogo-kleur

Diversiteit en inclusie verwijzen naar het bevorderen van gelijkheid en respect voor alle individuen, ongeacht hun achtergrond, geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie, leeftijd, handicap of andere kenmerken. Het gaat erom een omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en betrokken voelt, en waarin verschillende perspectieven en ervaringen worden erkend en gewaardeerd.

Door te weten welke thema's binnen D&I goed scoren, weet je waar specifiek verbetering noodzakelijk is. Door de Deepler onderzoeksmodule 'Data-gedreven DEI' in te zetten, voer jij in 2 minuten tijd het goede gesprek.

Waarom is diversiteit en inclusie belangrijk?

Diversiteit en inclusie zijn belangrijk omdat het zorgt voor een bredere en meer representatieve samenleving. Het stelt mensen in staat om hun unieke perspectieven en ervaringen te delen, wat leidt tot een verrijking van ideeën en innovatie. Desalniettemin zorgt diversiteit en inclusie voor verhoogde productiviteit en het terugdringen van verloop en verzuim.

Bovendien bevordert diversiteit en inclusie gelijkheid en rechtvaardigheid, omdat het iedereen de kans geeft om volledig deel te nemen aan de maatschappij, ongeacht hun achtergrond of identiteit.

medewerkers schrijven bord
samenwerken overleg laptop groep mensen

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusie?

tessa medewerker vrouw deepler lach glimlach portret
Deepler-beeldlogo-kleur

Diversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden, kenmerken en perspectieven.

 

Inclusie daarentegen gaat over het creëren van een omgeving waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en betrokken voelt, ongeacht hun verschillen.

Beiden aspecten zijn belangrijk voor effectief samenwerken en groei van de organisatie.

Waarom diversiteit en inclusie op de werkvloer?

Diversiteit en inclusie op de werkvloer zijn essentieel voor het creëren van een dynamische en innovatieve bedrijfscultuur die talent uit verschillende achtergronden aantrekt en behoudt.
 
Het meten van de effectiviteit van diversiteits- en inclusie-initiatieven door middel van korte, wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten is daarin behulpzaam. Deze benadering biedt betrouwbare en nauwkeurige data over hoe medewerkers de inclusiviteit binnen de organisatie ervaren, wat essentieel is voor het identificeren van gebieden die verbetering behoeven.
 
Door deze aspecten regelmatig te evalueren, kunnen bedrijven gerichte strategieën implementeren die niet alleen de werkomgeving verbeteren, maar ook de algehele prestaties en medewerkertevredenheid verhogen.

hand op elkaar samenwerken

Hoe helpt de DEI-module bij het meetbaar maken van Diversiteit en Inclusie?

1

Identificeren van Oorzaken

Deze module analyseert structurele ongelijkheden en culturele barrières binnen de organisatie die diversiteit, gelijkheid en inclusie belemmeren. Zo weet je waar je wel of niet diverse en inclusief bent.

2

Gerichte acties op team-niveau

DEI is op team-niveau inzichtelijk. Teams ontwikkelen op die manier gerichte interventies die gericht zijn op het versterken van diversiteit en het creëren van een inclusievere werkomgeving.

3

Continue Feedback Loop

Door een continue feedback loop en evaluatie wordt de impact van DEI-initiatieven gevolgd en bijgestuurd, wat jou helpt feitelijke progressie te laten zien in de organisatie en jouw impact aan te tonen.

medewerker deepler darren
deepler beeld logo

Statistieken Diversiteit en inclusie

medewerkers samenwerken icoon

61%

geeft aan dat hun organisatie beleid heeft om eerlijk te werven.

medewerker deepler harold
Deepler-beeldlogo-kleur verloop
lamp plantje icoon

52%

geeft aan trainingen en meetings te hebben over DEI op hun werk.

doel icoon

54%

van de medewerkers vindt dat hun organisatie voldoende doet aan Diversiteit en Inclusie.

diversiteit en inclusie icoon

87%

betere beslissingen door diverse teams.

Wil je ons platform ook eens proberen?

bottom of page