top of page
computer meeting online opschrijven schrift

Wat is learning en development?

medewerker deepler fleur
Deepler-beeldlogo-kleur

Learning en development verwijst naar het proces van het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties, evenals het bevorderen van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Het omvat het leren van nieuwe informatie, het ontwikkelen van vaardigheden en het verbeteren van bestaande kennis en capaciteiten. Dit kan plaatsvinden door middel van formele educatie, training, ervaring opdoen en zelfstudie.

 

Het doel van learning en development is om individuen in staat te stellen hun potentieel te bereiken en zich voortdurend te blijven ontwikkelen.

Wat doet een learning en development manager?

Een learning en development manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van leer- en ontwikkelingsprogramma's binnen een organisatie. Ze identificeren de trainingsbehoeften van medewerkers, ontwerpen en leveren trainingsprogramma's en evalueren de effectiviteit ervan.

 

Daarnaast werken ze samen met andere afdelingen om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen en ervoor te zorgen dat ze over de juiste vaardigheden en kennis beschikken om hun taken uit te voeren.

opschrijven schrift vrouw rode pen
to do lijst schrift

Waarom is learning en development van belang?

tessa medewerker vrouw deepler lach glimlach portret
Deepler-beeldlogo-kleur

Learning en development is van belang omdat het individuen en organisaties in staat stelt om te groeien, zich aan te passen aan veranderingen en hun vaardigheden en kennis te verbeteren. Dit draagt bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers en zorgt ervoor dat organisaties concurrerend blijven in een steeds veranderende markt. Daarnaast kan het bijdragen aan een positieve werkcultuur en betrokkenheid van medewerkers.

Hoe meet ik ontwikkelbehoeften van medewerkers

Het meten van de ontwikkelbehoeften van medewerkers is een cruciale stap voor het bevorderen van groei en tevredenheid binnen een organisatie. Dit begint met het implementeren van gedetailleerde beoordelingen en feedbacksystemen die gericht zijn op het identificeren van zowel de huidige vaardigheden van de medewerkers als de gebieden waarin zij zich verder wensen te ontwikkelen.
 
Een effectieve methode is 360-graden feedback, waarbij input van collega’s en leidinggevenden wordt verzameld, evenals zelfevaluaties door de medewerkers zelf.
 
Daarnaast zijn regelmatige ontwikkelingsgesprekken essentieel, waarin persoonlijke carrièredoelen worden besproken en afgestemd op de strategische doelen van de organisatie. Het verzamelen van deze gegevens stelt leiders in staat om gerichte en persoonlijke ontwikkelingsplannen op te stellen die zowel de individuele als organisatorische groei stimuleren.

twee medewerker samen lounge samenwerken laptop

Hoe helpt de 'Learning & Development'-module bij meetbaar maken van L&D behoeften?

1

Identificeren van Oorzaken

De module helpt bij het identificeren van lacunes in vaardigheden en kennis binnen de organisatie die de ontwikkeling en prestaties belemmeren. Ook meet het de ontwikkel-behoeften van medewerkers.

2

Gerichte acties op team-niveau

Op basis van de geïdentificeerde behoeften kunnen op team-niveau specifieke ontwikkelingsplannen worden opgesteld die zijn gericht op het verbeteren van de competenties van medewerkers.

3

Continue Feedback Loop

Door continu te blijven monitoren meet je jouw progressie. Nemen de ontwikkelbehoeften van medewerkers en van jouw organisatie af of juist toe? Zo stuur je bij en blijf je kort op de bal zitten.

medewerker deepler darren
deepler beeld logo

Statistieken Leren & ontwikkelen

samenwerken team icoon medewerkers

63%

van de L&D managers vindt dat L&D in het bestuur thuis hoort.

medewerker deepler harold
Deepler-beeldlogo-kleur verloop
lamp duurzaamheid plan icoon

94%

van de medewerkers geeft aan langer bij de organisatie te blijven bij meer investering in L&D.

doel richten

61%

van de HR professionals geeft aan dat L&D achterblijft door gebrek aan tijd.

diversiteit samenwerken omarmen icoon

69%

van de organisaties geeft aan moeite te hebben met gekwalificeerd personeel.

Wil je ons platform ook eens proberen?

bottom of page