top of page
verslagen neerslachtig man hemd zitten handen in het haar

Wat is verzuim?

medewerker deepler fleur
Deepler-beeldlogo-kleur

Verzuim verwijst naar de situatie waarin een werknemer afwezig is van het werk wanneer hij of zij normaal gesproken aanwezig zou moeten zijn. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zoals ziekte, blessures, medische afspraken, ongeplande gebeurtenissen of andere persoonlijke redenen.

Verzuim kan zowel kortdurend (bijvoorbeeld een dag of een paar dagen) als langdurig zijn, en het heeft vaak invloed op de productiviteit en het functioneren van een organisatie. Wat is kort verzuim? Kort verzuim verwijst naar afwezigheid van het werk voor een relatief korte periode, meestal voor een dag of een paar dagen, vanwege bijvoorbeeld ziekte, doktersbezoeken, persoonlijke afspraken of andere korte ongeplande gebeurtenissen.

Wat doet een casemanager verzuim?

Een casemanager verzuim is essentieel voor het beheren van het verzuimproces binnen een organisatie. Ze begeleiden zieke werknemers, communiceren met zorgverleners, stellen re-integratieplannen op, coördineren re-integratieactiviteiten en bewaken het verzuimproces. Hun rol is cruciaal bij het ondersteunen van werknemers tijdens hun verzuimperiode en het bevorderen van een succesvolle terugkeer naar het werk.

Een casemanager kan ook holistisch kijken. Dat betekent dat de casemanager naast de gezondheid van een medewerker, ook naar de omgevingsfactoren kan kijken. Op die manier kan een casemanager zorgen dat een medewerker beter wordt, maar ook zorgen dat het team waarin de medewerker werkt beter functioneert om verzuim proactief terug te dringen.

man bril nadenken muur
ziek bed man pyjama

Wat is frequent verzuim?

tessa medewerker vrouw deepler lach glimlach portret
Deepler-beeldlogo-kleur

Frequent verzuim verwijst naar herhaalde afwezigheid van een medewerker vanwege kortdurende ziekteperioden of incidenteel verlof. Het kan wijzen op onderliggende gezondheidsproblemen, gebrek aan motivatie, of andere persoonlijke of professionele uitdagingen. Daarom is het ook van belang niet alleen naar het ziektebeeld te kijken, maar ook te kijken hoe de organisatie kan ontwikkelen om verzuim terug te dringen.

Daarvoor kan het helpen om omgevingsfactoren te meten die verzuim in de hand spelen. Als de teamdynamiek bijvoorbeeld niet prettig voelt, is iemand eerder geneigd zich ziek te melden. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, waardoor het verzuim hoog is en blijft.

Wat is verzuim juridisch?

Juridisch gezien betekent verzuim het niet-nakomen van contractuele verplichtingen binnen de overeengekomen termijn. Dit wordt met name relevant wanneer een partij een 'ingebrekestelling' ontvangt, waarbij formeel wordt aangegeven dat zij haar afspraken niet is nagekomen en een laatste termijn krijgt om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Na deze termijn is de partij 'in verzuim'.
 
Bij sommige overeenkomsten wordt een 'fatale termijn' vastgesteld; dit is een specifieke deadline waarvoor verplichtingen vervuld moeten zijn. Het overschrijden van deze fatale termijn leidt automatisch tot verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Het juridische concept van verzuim is cruciaal voor het effectueren van rechtsmiddelen en het claimen van schadevergoedingen of andere contractuele sancties.

man laptop lang haar nadenken

Hoe helpt de Deepler verzuim-module bij terugdringen van verzuim?

1

Identificeren van Oorzaken

De verzuim-module meet specifieke thema's gerelateerd aan de werkomgeving, waardoor duidelijk wordt welke factoren bijdragen aan verzuim en wat je moet veranderen om verzuim terug te dringen.

2

Gerichte acties op team-niveau

Door per team inzicht te krijgen in de specifieke oorzaken van verzuim, kunnen managers gerichter acties ondernemen om de werkomgeving te verbeteren en verzuim te verminderen.

3

Continue Feedback Loop

Door voortdurend feedback te verzamelen en te evalueren, kunnen organisaties tijdig ingrijpen en aanpassingen maken die de werkomstandigheden verbeteren en verzuim tegengaan.

medewerker deepler darren
deepler beeld logo

Statistieken over verzuim

temperatuur ziek medewerker icoon

58%

van de medewerkers heeft weleens verzuimd in het afgelopen jaar.

medewerker deepler harold
Deepler-beeldlogo-kleur verloop
batterij persoon burnout medewerker icoon

20%

van de medewerkers ervaart burn-outklachten die uiteindelijk leiden tot verzuim.

doel ziek covid icoon

25%

geeft aan dat werk een deel van de oorzaak is bij hun laatste verzuim.

burnout moe medewerker icoon

27%

Geeft aan dat verzuim gerelateerd is aan te hoge werkdruk.

Wil je ons platform ook eens proberen?

bottom of page