top of page
twee vrouwen oud jong telefoon communicatie buiten bankje

Wat is de betekenis van CSRD?

medewerker deepler fleur
Deepler-beeldlogo-kleur

De betekenis van CSRD is Corporate Social Responsibility Disclosure. Het is belangrijk omdat het bedrijven in staat stelt om verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op de samenleving en het milieu. Door transparant te zijn over hun inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen bedrijven het vertrouwen van consumenten en investeerders vergroten en bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Hoe kan ik CSRD meetbaar maken?

Om CSRD meetbaar te maken, kunt u gebruik maken van verschillende methoden. Een mogelijke aanpak is het stellen van meetbare doelen voor CSRD, zoals het aantal klachten dat wordt opgelost binnen een bepaalde tijd, de tevredenheidsscore van klanten na het ontvangen van ondersteuning, of het aantal nieuwe klanten dat wordt aangetrokken door de kwaliteit van de klantenservice.

Daarnaast kunt u ook gebruik maken van feedback van klanten, bijvoorbeeld door middel van surveys of interviews, om inzicht te krijgen in hun ervaringen en te meten hoe goed CSRD presteert. Het is ook belangrijk om regelmatig de prestaties van het CSRD-team te evalueren en te analyseren, bijvoorbeeld door middel van rapportages en statistieken, om eventuele verbeterpunten te identificeren en te werken aan continue verbetering.

dak zonnepanelen csrd
millenials buiten overleg groep lachen laptop

Waarom is rapporteren op CSRD verplicht in Nederland?

tessa medewerker vrouw deepler lach glimlach portret
Deepler-beeldlogo-kleur

Rapporteren op CSRD is verplicht in Nederland omdat het helpt bij het bevorderen van transparantie en verantwoording in het bedrijfsleven. Het stelt bedrijven in staat om hun prestaties op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te meten en te communiceren.

Daarnaast draagt het bij aan het identificeren van risico's en kansen op het gebied van duurzaamheid, en het nemen van passende maatregelen om deze aan te pakken. Het is ook een manier om te voldoen aan internationale normen en richtlijnen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wat moet ik meten voor CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven om over een breed scala aan duurzaamheidsaspecten te rapporteren, waaronder belangrijke sociale componenten. Met de Deepler module kunnen bedrijven deze sociale aspecten effectief en meetbaar maken.
 
Specifiek richt de module zich op het meten van werknemerstevredenheid, diversiteit en inclusie binnen het personeelsbestand, en de impact van het bedrijf op lokale gemeenschappen. Deze factoren zijn cruciaal voor het beoordelen van het sociale kapitaal van een onderneming. De module helpt bij het verzamelen van relevante data door middel van enquêtes, feedbackmechanismen en andere monitoringtools.
 
Door deze sociale indicatoren te meten, kunnen organisaties niet alleen voldoen aan de rapportagevereisten van de CSRD, maar ook inzichten verkrijgen die nodig zijn om hun sociale verantwoordelijkheidsstrategieën te verbeteren en te versterken, wat uiteindelijk leidt tot een duurzamere en ethisch verantwoorde bedrijfsvoering.

vrouw deepler survey laptop schrift nadenken gedemotiveerd

Hoe helpt de Deepler CSRD-module bij meetbaar maken van CSRD?

1

Identificeren van Oorzaken

Deepler kan data analyseren en patronen herkennen waardoor jij snel en gemakkelijk kan achterhalen waar je wel of niet duurzaam bezig bent. Op die manier rapporteer jij in 2 minuten.

2

Gerichte acties op team-niveau

Door duurzaamheid op team-niveau inzichtelijk te maken, leg jij het eigenaarschap over duurzaamheid zo laag mogelijk in de organisatie. Zo voer jij snel en gericht verbetering door.

3

Continue Feedback Loop

Door continue feedback op sociale duurzaamheid, monitor jij jouw progressie en zie jij de impact van de initiatieven die jij neemt. Samen met jouw medewerkers werk jij toe naar duurzamer werken.

medewerker deepler darren
deepler beeld logo

Statistieken CSRD

happy blij medewerkers

1000

Data punten nodig om goed te rapporteren op CSRD.

medewerker deepler harold
Deepler-beeldlogo-kleur verloop
windmolen icoon

59%

van de organisaties in 2023 is efficienter omgegaan met energie-verbruik.

lijst icoon

44%

van de organisaties is 2023 is duurzaamheids-eisen gaan stellen aan partners.

overeenkomst voorwaarden icoon

64%

van gen Z geeft aan dat hun feedback over duurzaamheid leidt tot verbetering.

Wil je ons platform ook eens proberen?

bottom of page