top of page
Inclusieve Wervingsstrategieën
deepler logo

Inclusieve Wervingsstrategieën

In·clu·sie·ve Wer·vings·stra·te·gie·ën

Definitie

Inclusieve wervingsstrategieën zijn gericht op het aantrekken en aannemen van een diverse groep kandidaten.

Voorbeeld

Een bedrijf past inclusieve wervingsstrategieën toe om een divers personeelsbestand op te bouwen.

Inclusieve Wervingsstrategieën verbeteren

Inclusieve wervingsstrategieën zijn gericht op het aantrekken en aannemen van een diverse groep kandidaten. Dit helpt organisaties om een breed scala aan talenten en perspectieven binnen te halen, wat kan bijdragen aan innovatie en groei. Een inclusieve benadering in werving bevordert niet alleen rechtvaardigheid en gelijkheid, maar versterkt ook de concurrentiepositie van een organisatie door toegang te krijgen tot een breder talentenbestand.


Diversiteit in Wervingskanalen

Maak gebruik van diverse wervingskanalen om een breed scala aan kandidaten te bereiken. Dit kan het adverteren op diverse jobboards, samenwerken met diverse gemeenschapsorganisaties en het gebruik van inclusieve taal in vacatureteksten omvatten. Bovendien kunnen bedrijven deelnemen aan carrièrebeurzen die zich richten op ondervertegenwoordigde groepen, en partnerschappen aangaan met onderwijsinstellingen die divers talent voortbrengen. Sociale media platforms en netwerkgroepen die gericht zijn op diversiteit kunnen ook effectieve middelen zijn om een breder publiek te bereiken.


Bewustwording en Training

Zorg ervoor dat wervingsmanagers en HR-professionals getraind zijn in inclusieve wervingspraktijken. Dit helpt bij het herkennen en verminderen van vooroordelen in het wervingsproces. Training kan onderwerpen omvatten zoals onbewuste vooroordelen, culturele competentie en strategieën voor inclusieve communicatie. Regelmatige workshops en trainingen zorgen ervoor dat het personeel up-to-date blijft met de beste praktijken en technieken voor inclusieve werving. Daarnaast kan het waardevol zijn om diversiteit en inclusie als kernonderdelen op te nemen in de prestatiebeoordelingen van wervingsmanagers.


Inclusieve Selectiemethoden

Gebruik selectiemethoden die diversiteit bevorderen, zoals gestructureerde interviews, diverse sollicitatiecommissies en objectieve assessments. Gestructureerde interviews, waarbij elke kandidaat dezelfde vragen krijgt, verminderen de invloed van persoonlijke vooroordelen en zorgen voor een eerlijke vergelijking. Diverse sollicitatiecommissies, samengesteld uit leden met verschillende achtergronden, kunnen verschillende perspectieven bieden en een meer gebalanceerde beoordeling van kandidaten mogelijk maken. Objectieve beoordelingscriteria, gebaseerd op vaardigheden en ervaring in plaats van subjectieve indrukken, helpen om een eerlijker selectieproces te waarborgen.


Employer Branding en Inclusieve Cultuur

Bouw aan een sterke employer branding die diversiteit en inclusie benadrukt. Dit kan door verhalen van diverse medewerkers te delen, successen te vieren op het gebied van diversiteit en inclusie en duidelijk te maken dat de organisatie zich inzet voor een inclusieve werkplek. Door een cultuur te creëren waarin diversiteit wordt gewaardeerd en bevorderd, kunnen organisaties aantrekkelijker worden voor een breed scala aan kandidaten. Dit omvat ook het implementeren van inclusieve beleid en praktijken binnen de organisatie, zoals flexibele werkregelingen, ondersteunende netwerken en mentorschapsprogramma’s.


Monitoring en Evaluatie

Implementeer systemen voor het monitoren en evalueren van de effectiviteit van inclusieve wervingsstrategieën. Analyseer gegevens over het wervingsproces, zoals de diversiteit van sollicitanten, de voortgang van kandidaten door de wervingsfunnel en de uiteindelijke aanwervingen. Gebruik deze inzichten om het wervingsproces continu te verbeteren en ervoor te zorgen dat het inclusief blijft. Stel duidelijke doelen voor diversiteit en inclusie en meet de voortgang tegen deze doelen om verantwoording en transparantie te waarborgen.


Samenwerking en Partnerschappen

Werk samen met externe organisaties en netwerken die zich richten op diversiteit en inclusie. Dit kan door deel te nemen aan diversiteitsbeurzen, samenwerkingsverbanden met inclusieve wervingsbureaus en het ondersteunen van initiatieven die diversiteit in specifieke sectoren bevorderen. Door actief deel te nemen aan het bredere diversiteitsnetwerk, kunnen organisaties hun bereik vergroten en toegang krijgen tot een bredere pool van talent.


Flexibiliteit en Aanpassingsvermogen

Zorg ervoor dat het wervingsproces flexibel genoeg is om aan te passen aan de behoeften van diverse kandidaten. Dit kan betekenen dat interviews op verschillende tijden worden gepland om tegemoet te komen aan kandidaten met verschillende verantwoordelijkheden, of dat er alternatieve manieren worden aangeboden om vaardigheden te demonstreren voor kandidaten met verschillende achtergronden. Flexibiliteit in het wervingsproces helpt om een breder scala aan kandidaten aan te trekken en inclusiviteit te bevorderen.


Door inclusieve wervingsstrategieën toe te passen, kunnen organisaties een diverser personeelsbestand opbouwen en een inclusieve werkomgeving creëren. Dit leidt niet alleen tot een meer rechtvaardige en gelijke werkplek, maar versterkt ook de innovatie en groei van de organisatie door een rijkdom aan verschillende perspectieven en ervaringen binnen te halen. Inclusieve werving is een voortdurende inspanning die regelmatige evaluatie en aanpassing vereist om effectief te blijven en de volledige potentie van diversiteit te benutten.

bottom of page