top of page
werk prive balans man hond thuis remote werken

Work-life balance gesprek

Een work-life balance gesprek is bedoeld om de balans tussen werk en privéleven van een medewerker te bespreken. Het doel is om ervoor te zorgen dat de medewerker een gezonde balans kan behouden, wat bijdraagt aan zowel de productiviteit als het welzijn.


Tijdens dit gesprek moeten leidinggevenden en medewerkers openlijk praten over werkdruk, werktijden, flexibiliteit en eventuele persoonlijke verplichtingen of uitdagingen. Het is belangrijk om te erkennen dat een goede werk-privébalans essentieel is voor het welzijn en de effectiviteit van medewerkers.


Leidinggevenden kunnen samen met de medewerker zoeken naar oplossingen die kunnen helpen bij het verbeteren van de balans, zoals flexibele werktijden, mogelijkheden voor thuiswerken, het verminderen van overuren of het herverdelen van taken. Regelmatige follow-up gesprekken zijn belangrijk om te beoordelen of de geïmplementeerde maatregelen effectief zijn en of er verdere aanpassingen nodig zijn.

Wat moet je bespreken?

Voorbereiding

 • Verzamel informatie over de huidige werkdruk en werktijden

 • Identificeer mogelijke flexibele werkopties

 • Bereid vragen voor over de work-life balance van de medewerker

Gesprek

 • Bespreek de huidige werkdruk en werktijden

 • Vraag naar persoonlijke verplichtingen en uitdagingen

 • Stel mogelijke oplossingen voor, zoals flexibele werktijden of thuiswerken

Afsluiting

 • Vat de besproken oplossingen samen

 • Documenteer de gemaakte afspraken

 • Plan opvolggesprekken om de voortgang te beoordelen

Niet vergeten:

 • Flexibele werkopties handleiding

 • Documentatie van gemaakte afspraken

 • Notitieblok of digitale notitietool

Hoe volg je dit gesprek op?

 • Volg regelmatig op om de effectiviteit van de besproken oplossingen te beoordelen

 • Monitor de werkdruk en werk-privébalans van de medewerker

 • Bied continue ondersteuning en pas de afspraken aan indien nodig

 • Geef erkenning voor positieve veranderingen en balans

Benieuwd naar meetbaar HR?

Deepler helpt de onderstroom in jouw organisatie te meten en te begrijpen.

medewerker deepler
deepler beeldlogo
bottom of page