top of page
bank liggen verzuim ziek moe

Verzuimgesprek

Een verzuimgesprek is bedoeld om de oorzaken van het verzuim van een medewerker te bespreken en oplossingen te vinden om terugkeer naar werk te bevorderen. Dit gesprek helpt ook bij het identificeren van mogelijke aanpassingen of ondersteuning die nodig zijn. Tijdens het verzuimgesprek is het belangrijk om open en eerlijk te communiceren. De leidinggevende moet de medewerker geruststellen en een veilige omgeving creëren waarin de medewerker zich comfortabel voelt om zijn of haar zorgen te uiten.


Het is ook essentieel om de frequentie en duur van het verzuim te analyseren en te bespreken of er patronen zijn die op een onderliggend probleem wijzen. Bijvoorbeeld, herhaaldelijk verzuim op specifieke dagen of tijden kan wijzen op persoonlijke of werkgerelateerde problemen die moeten worden aangepakt.


Tijdens het gesprek moeten de mogelijke oorzaken van het verzuim worden besproken, zoals werkdruk, werkomstandigheden, persoonlijke problemen of gezondheidskwesties. De leidinggevende moet proberen om een volledig beeld te krijgen van de situatie en te begrijpen hoe deze factoren bijdragen aan het verzuim. Vervolgens kunnen mogelijke oplossingen en aanpassingen worden geïdentificeerd om de medewerker te ondersteunen en het verzuim te verminderen. Dit kan onder andere het aanpassen van de werktijden, het bieden van flexibele werkopties of het verwijzen naar medische of psychologische ondersteuning omvatten.


Het doel is om een plan op te stellen dat de medewerker helpt om weer productief te worden en het risico op toekomstig verzuim te verminderen. Het is belangrijk om deze plannen regelmatig te evalueren en aan te passen op basis van de voortgang en feedback van de medewerker.

Wat moet je bespreken?

Voorbereiding

 • Verzamel verzuimgegevens van de medewerker

 • Identificeer patronen of terugkerende problemen

 • Bereid vragen voor over de oorzaken van verzuim

Gesprek

 • Bespreek de verzuimgegevens met de medewerker

 • Vraag naar de oorzaken van het verzuim

 • Identificeer mogelijke oplossingen en aanpassingen

 • Stel een plan op voor terugkeer naar werk

Afsluiting

 • Vat de besproken punten samen

 • Documenteer het terugkeerplan

 • Plan opvolggesprekken om voortgang te monitoren

Niet vergeten:

 • Verzuimrapportages

 • Medische adviezen

 • Documentatie van aanpassingen

 • Notitieblok of digitale notitietool

Hoe volg je dit gesprek op?

 • Zorg voor regelmatige opvolging van het terugkeerplan

 • Monitor de voortgang en pas het plan aan indien nodig

 • Bied ondersteuning en middelen om terugkeer naar werk te vergemakkelijken

 • Houd contact met de medewerker om eventuele nieuwe problemen snel te identificeren

Benieuwd naar meetbaar HR?

Deepler helpt de onderstroom in jouw organisatie te meten en te begrijpen.

medewerker deepler
deepler beeldlogo
bottom of page