top of page
handshake deal salary negotiation

Salaris onderhandeling

Een salarisonderhandeling is een belangrijk gesprek tussen een medewerker en werkgever om het salaris en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden te bespreken en overeen te komen. Dit proces is cruciaal voor zowel het behoud van talent als voor de tevredenheid van de medewerker. Een succesvolle salarisonderhandeling begint met een grondige voorbereiding en kennis van marktstandaarden.


Tijdens de onderhandelingen is het essentieel dat de medewerker zijn of haar waarde voor de organisatie kan onderbouwen, bijvoorbeeld door prestaties, behaalde resultaten en toegevoegde waarde aan te tonen. De werkgever moet op zijn beurt duidelijk communiceren over de mogelijkheden binnen het budget en de beloningsstructuur van de organisatie.


Het gesprek moet plaatsvinden in een open en respectvolle sfeer, waarbij beide partijen hun standpunten kunnen uiten en tot een wederzijds bevredigende overeenkomst kunnen komen. Naast het basissalaris kunnen ook secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bonussen, vakantiedagen, pensioenregelingen en opleidingsmogelijkheden onderdeel van de onderhandelingen zijn.

Wat moet je bespreken?

Voorbereiding:

 • Onderzoek marktstandaarden en vergelijkbare salarissen in de industrie.

 • Verzamel gegevens over de prestaties en bijdragen van de medewerker.

 • Stel een duidelijk overzicht op van het beschikbare budget en de beloningsstructuur.


Tijdens het gesprek:

 • Bespreek de verwachtingen en wensen van de medewerker.

 • Presenteer de mogelijkheden binnen het budget en de beloningsstructuur.

 • Onderhandel over zowel het basissalaris als secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Zorg voor een open en respectvolle communicatie.


Na het gesprek:

 • Documenteer de overeengekomen afspraken.

 • Deel de uitkomsten met relevante stakeholders.

 • Evalueer het onderhandelingsproces en pas het aan waar nodig.

 • Monitor de tevredenheid van de medewerker met de nieuwe afspraken.

Niet vergeten:

 • Salaris benchmarks

 • Duidelijke gestructureerde agenda voor het gesprek

 • Jouw bottomline (tot hoever ben je bereid te gaan?)

Hoe volg je dit gesprek op?

 • Documenteer de afspraken en uitkomsten van de salarisonderhandeling zorgvuldig.

 • Analyseer de feedback en ervaringen om het onderhandelingsproces te verbeteren.

 • Deel relevante bevindingen met het HR-team en management.

 • Neem actie om geïdentificeerde verbeterpunten in het proces te implementeren.

 • Volg de tevredenheid van de medewerker na de onderhandeling en zorg voor voortdurende ondersteuning.

Benieuwd naar meetbaar HR?

Deepler helpt de onderstroom in jouw organisatie te meten en te begrijpen.

medewerker deepler
deepler beeldlogo
bottom of page