top of page
jonge vrouw nadenken conflict stress

Conflictbemiddeling

Een conflictoplossingsgesprek is bedoeld om conflicten tussen medewerkers te bespreken en op te lossen. Het doel is om een constructieve oplossing te vinden die voor alle betrokkenen acceptabel is en de samenwerking verbetert. Conflicten op de werkvloer kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals misverstanden, communicatieproblemen, persoonlijkheidsverschillen of werkdruk. Het is belangrijk om deze conflicten snel en effectief aan te pakken om een gezonde en productieve werkomgeving te behouden.


Tijdens het conflictoplossingsgesprek moet de leidinggevende als bemiddelaar optreden en een neutrale positie innemen. Het is belangrijk om beide partijen de kans te geven om hun perspectief te delen zonder onderbrekingen. Dit helpt om wederzijds begrip te bevorderen en de kern van het conflict bloot te leggen.


De leidinggevende moet ook vragen stellen om dieper in te gaan op de oorzaken van het conflict en mogelijke oplossingen te verkennen. Het kan nuttig zijn om scenario’s te bespreken waarin de medewerkers eerder succesvol hebben samengewerkt en te identificeren wat toen werkte.


Na het bespreken van de oorzaken en mogelijke oplossingen, moeten concrete stappen worden ondernomen om het conflict op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er afspraken worden gemaakt over communicatie, verantwoordelijkheden of werkverdeling. Het is essentieel om deze afspraken schriftelijk vast te leggen en opvolggesprekken te plannen om de voortgang te monitoren.


Conflictoplossing vereist geduld en doorzettingsvermogen. Door een gestructureerde en empathische benadering te hanteren, kunnen conflicten worden omgezet in kansen voor groei en verbetering binnen het team.

Wat moet je bespreken?

Voorbereiding

 • Verzamel informatie over het conflict

 • Identificeer de betrokken partijen

 • Bereid vragen en gespreksstrategieën voor

Gesprek

 • Bespreek het conflict met alle betrokkenen

 • Luister naar de standpunten van elke partij

 • Identificeer de onderliggende oorzaken van het conflict

 • Stel mogelijke oplossingen voor

Afsluiting

 • Vat de afgesproken oplossingen samen

 • Documenteer de afspraken en acties

 • Plan opvolggesprekken om de voortgang te beoordelen

Niet vergeten:

 • Conflictanalyseformulier

 • Documentatie van afspraken

 • Mediatiehandleiding

 • Notitieblok of digitale notitietool

Hoe volg je dit gesprek op?

 • Zorg voor regelmatige opvolging van de afgesproken oplossingen

 • Monitor de voortgang en pas de aanpak aan indien nodig

 • Bied ondersteuning om verdere conflicten te voorkomen

 • Houd een open communicatiekanaal met alle betrokkenen

Benieuwd naar meetbaar HR?

Deepler helpt de onderstroom in jouw organisatie te meten en te begrijpen.

medewerker deepler
deepler beeldlogo
bottom of page