top of page

Intrinsieke Motivatie en Extrinsieke Motivatie

Sterke vrouw
phone dashboard deepler medewerkerstevredenheid

Inleiding

Motivatie is de brandstof die ons aandrijft in ons werk en leven. Het is de kracht achter onze acties, ons gedrag en onze prestaties. Maar wat drijft ons eigenlijk? En hoe zorg je voor verbeteren van motivatie op de werkvloer?

 

In deze sectie duiken we dieper in op de concepten van intrinsieke en extrinsieke motivatie, en hoe ze ons gedrag en prestaties op het werk beïnvloeden.

Wat Drijft Jou?

Motivatie is de drijvende kracht achter onze acties en keuzes. Maar wat drijft jou? Het woord zegt het eigenlijk al: hoe motiveer of onderbouw jij waarom je doet wat je doet?

 

Is het de intrinsieke voldoening die je haalt uit het werk zelf, of zijn het externe beloningen en erkenning die je aanzetten tot actie? Vaak is het een combinatie van de twee. Het begrijpen van wat medewerkers motiveert, is essentieel voor effectieve en blij medewerkers. 

Wat is Intrinsieke Motivatie?

Intrinsieke motivatie komt voort uit interne bronnen zoals persoonlijke interesses, passies en voldoening die we halen uit het werk zelf. Het gaat om het plezier en de bevrediging die we ervaren wanneer we betrokken zijn bij taken die we intrinsiek waardevol en boeiend vinden.

Bij nieuwe generaties is intrinsieke motivatie vaak moeilijk te achterhalen. Deze generatie weet in veel gevallen nog niet direct waar hun passie ligt. Meer werkervaring zorgt ervoor dat iemand vanzelf scherper krijgt waar zij blij van worden. Een traineeship helpt daarin vaak om brede ervaring op te doen.

Wat is Extrinsieke Motivatie?

Extrinsieke motivatie wordt aangewakkerd door externe beloningen en prikkels, zoals loon, erkenning, of promotie. Het gaat om het streven naar beloningen en het vermijden van straffen, en kan een krachtig middel zijn om prestaties te stimuleren, maar kan ook beperkingen hebben op lange termijn. 

In deze factoren is de werkgever vaak aan zet. Wel is het belangrijk dat een werkgever duidelijk in beeld heeft waar de behoeften van medewerkers liggen. Op die manier helpt meten van behoeften zodat de organisatie effectief extrinsiek kan motiveren.

Motivatie op Werk Vergroten

Effectief motivatie vergroten begint met het begrijpen van de individuele behoeften van medewerkers. Door middel van methoden zoals surveys, interviews en feedbacksessies kunnen organisaties inzicht krijgen in wat hun medewerkers motiveert en tevredenstelt. Deze gegevens vormen de basis voor gerichte interventies om de motivatie te versterken en een positieve werkomgeving te bevorderen.

Binnen de Deepler software kies jij gemakkelijk voor de module 'medewerkerstevredenheid'. Met deze module onderzoek jij in 2 minuten tijd wat motivatie bij jouw team en organisatie beïnvloed.

bottom of page