top of page
Psychologisch contract
deepler logo

Psychologisch contract

Psy·cho·lo·gisch con·tract

Definitie

Het psychologisch contract verwijst naar de ongeschreven verwachtingen en verplichtingen tussen werkgevers en werknemers.

Voorbeeld

Een manager die duidelijke en eerlijke communicatie onderhoudt met zijn team over verwachtingen en verplichtingen.

Psychologisch contract verbeteren

Het psychologisch contract verwijst naar de ongeschreven verwachtingen en verplichtingen tussen werkgevers en werknemers. Het beïnvloedt de mate van betrokkenheid, motivatie en loyaliteit van medewerkers.


Duidelijke Communicatie

Verbeter het psychologisch contract door duidelijke en eerlijke communicatie vanaf het begin van de werkrelatie. Zorg ervoor dat verwachtingen en verplichtingen aan beide kanten duidelijk zijn en dat er regelmatig overleg plaatsvindt.


Erkenning en Waardering

Erken de bijdragen van medewerkers en toon waardering voor hun werk. Dit kan door middel van feedback, beloningen, en erkenningsprogramma's. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en betrokken wanneer hun inspanningen worden erkend.


Consistente Beleid en Praktijken

Zorg voor consistentie in beleid en praktijken om vertrouwen op te bouwen. Onregelmatigheden of oneerlijke behandeling kunnen het psychologisch contract beschadigen en de loyaliteit van medewerkers verminderen.


Door deze maatregelen te implementeren, kunnen organisaties een sterk psychologisch contract opbouwen, wat bijdraagt aan hogere betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers.

bottom of page