top of page
medewerker petra van deepler
deepler beeld logo

Hoe ziet een onboardingproces eruit en hoe maak je het meetbaar?

Een effectief onboardingproces is van cruciaal belang voor de integratie en productiviteit van nieuwe medewerkers. Het is niet slechts een kwestie van een welkomstdag organiseren, maar vergt focus op een doorlopend proces gedurende de eerste maanden. Maar hoe ziet dat proces eruit en hoe maak je het meetbaar?


Waarom Onboarding Meten?

Het meten van de effectiviteit van het onboardingproces biedt meerdere voordelen:

 1. Verbeterde Retentie: Een goed georganiseerd onboardingproces vermindert het personeelsverloop aanzienlijk. Nieuwe medewerkers voelen zich welkom en gewaardeerd, wat hun loyaliteit aan de organisatie verhoogt.

 2. Snellere Productiviteit: Wanneer medewerkers de juiste informatie en tools tijdig krijgen, kunnen ze sneller effectief bijdragen aan hun nieuwe rol.

 3. Betere Tevredenheid en Betrokkenheid: Het gevoel van waardering en ondersteuning tijdens de onboarding verhoogt de werktevredenheid en betrokkenheid bij het werk.


welkom onboarding medewerker groep mensen


Hoe de Effectiviteit Meten?

Het meten van de effectiviteit van het onboardingproces kan op verschillende manieren gebeuren:

 1. Feedbacksessies: Regelmatige feedbacksessies met nieuwe medewerkers en hun teams zijn essentieel. Deze sessies moeten plaatsvinden na de eerste week, maand, en kwartaal om te beoordelen hoe de nieuwe medewerkers zich aanpassen en om eventuele problemen tijdig te identificeren.

 2. Enquêtes en Evaluaties: Door het afnemen van enquêtes en evaluaties na verschillende periodes (zoals drie en zes maanden) kan de tevredenheid en aanpassing van de nieuwe medewerker nauwkeurig worden gemonitord.

 3. Analyseren van Prestatiegegevens: Het monitoren van prestatiegegevens kan helpen om te zien hoe snel nieuwe medewerkers volledig productief worden. Dit kan een indicatie zijn van de effectiviteit van de onboarding.


Best Practices voor een Effectief Onboardingproces

 1. Voorbereiding en Planning: Begin het onboardingproces voordat de nieuwe medewerker begint. Zorg voor een duidelijk plan, inclusief een welkomstmail en een voorbereid werkstation.

 2. Structuur en Documentatie: Zorg voor gestructureerde documentatie van het proces en maak gebruik van HR-software om taken en herinneringen te automatiseren.

 3. Betrokkenheid van het Team: Betrek het team bij het onboardingproces door introducties en teambuildingactiviteiten te organiseren. Dit bevordert de teamgeest en helpt de nieuwe medewerker zich sneller thuis te voelen.


De journey binnen het onboardingproces

Stap 1: Voorbereiding voor de Eerste Werkdag

Tijdlijn: 1-2 weken voor de startdatum


 1. Communicatie: Stuur de nieuwe medewerker een welkomste-mail met details over de eerste werkdag, zoals waar en hoe laat ze zich moeten melden, en een overzicht van wat ze kunnen verwachten.

 2. Werkplek Gereedmaken: Zorg dat de werkplek klaar is met alle benodigde materialen zoals een laptop, inloggegevens, notitieboekjes en andere benodigdheden.

 3. Team Inlichten: Informeer het team over de komst van de nieuwe medewerker en stimuleer een warme ontvangst.


Stap 2: De Eerste Werkdag

Tijdlijn: Dag 1


 1. Welkom en Oriëntatie: Begin de dag met een welkomstsessie waarin je het bedrijf, de bedrijfscultuur en de huisregels uitlegt.

 2. Rondleiding: Geef een rondleiding door het kantoor en stel de nieuwe medewerker voor aan collega’s en teams.

 3. Documentatie en Tools: Overhandig belangrijke documenten zoals het werknemershandboek en zorg dat alle benodigde software en tools beschikbaar zijn.


Stap 3: De Eerste Week

Tijdlijn: Week 1


 1. Opleiding en Training: Start met de functiegerichte training. Dit omvat zowel technische vaardigheden als soft skills die nodig zijn voor de rol.

 2. Mentorship: Wijs een mentor toe die als eerste aanspreekpunt dient voor vragen en begeleiding.

 3. Teambuilding: Organiseer informele teambuildingactiviteiten zoals een gezamenlijke lunch om de nieuwe medewerker te helpen integreren.


Stap 4: De Eerste Maand

Tijdlijn: Maand 1


 1. Feedbacksessies: Plan regelmatige check-ins met de nieuwe medewerker om hun ervaringen te bespreken en feedback te geven.

 2. Doelen Stellen: Werk samen met de nieuwe medewerker om kortetermijndoelen te stellen die aansluiten bij de functie en de organisatie.

 3. Aanvullende Training: Bied aanvullende training aan op basis van de voortgang en behoeften van de medewerker.


Stap 5: Drie Maanden

Tijdlijn: Maand 3


 1. Evaluatie en Feedback: Voer een formele evaluatiegesprek om de voortgang van de nieuwe medewerker te bespreken en verbeterpunten aan te geven.

 2. Aanpassing van Doelen: Herzie en pas doelen aan op basis van de feedback en prestaties.

 3. Netwerken: Stimuleer de nieuwe medewerker om deel te nemen aan interne netwerkevenementen en activiteiten.


Stap 6: Zes Maanden

Tijdlijn: Maand 6


 1. Halfjaarlijkse Evaluatie: Plan een uitgebreide evaluatie om de prestaties en tevredenheid van de nieuwe medewerker te bespreken.

 2. Onboarding Enquête: Voer een onboarding-enquête uit om feedback te verzamelen over het hele onboardingproces en mogelijke verbeterpunten te identificeren.

 3. Loopbaanontwikkeling: Bespreek de toekomstperspectieven en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling binnen de organisatie.


Stap 7: Een Jaar

Tijdlijn: Maand 12


 1. Jaarlijkse Beoordeling: Voer een jaarlijkse beoordelingsgesprek om de prestaties, doelstellingen en verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker te evalueren.

 2. Continuous Improvement: Gebruik de verzamelde feedback om het onboardingproces continu te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van nieuwe medewerkers en de organisatie.Conclusie

Het meten van de effectiviteit van het onboardingproces is essentieel om tijdig in te spelen op knelpunten en verbeteringen door te voeren. Een succesvol onboardingproces leidt tot hogere tevredenheid, betere retentie en snellere productiviteit van nieuwe medewerkers, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes van de organisatie als geheel. Door feedback, enquêtes en prestatiegegevens te gebruiken, kan de onboarding continu worden geoptimaliseerd om aan de behoeften van nieuwe medewerkers en de organisatie te voldoen.


Voor meer informatie over het opzetten van een effectief onboardingproces en meetbare onboarding, bekijk onze onboarding module.

Comments


medewerker deepler tessa
deepler beeld logo
medewerker deepler tessa
medewerker harold van deepler
deepler speechbubble
deepler beeld spraakwolk
medewerker tim van deepler
beeld logo deepler
medewerker inge deepler
deepler beeld
bottom of page