top of page
medewerker petra van deepler
deepler beeld logo

Van een Giftige Werkomgeving naar een gezonde werkomgeving

Bijgewerkt op: 7 mei

De invloed van een giftige werkomgeving op het welzijn van medewerkers en hun tevredenheid over hun baan is diepgaand. Als leider binnen een organisatie is het cruciaal om de tekenen van toxiciteit te herkennen en te weten hoe je ze effectief kunt aanpakken.


Het Definiëren van een Gezonde Werkomgeving

Een giftige werkomgeving gaat verder dan alleen een uitdagende werkplek; het is een plek waar negativiteit, vijandigheid en schuld diep geworteld zijn in de organisatiecultuur. Laten we deze definitie nader onderzoeken, ondersteund door voorbeelden uit de praktijk:

 1. Geen Ruimte voor Fouten: In plaats van het aanmoedigen van gezonde concurrentie die innovatie en persoonlijke groei stimuleert, bevordert een giftige werkomgeving een meedogenloze sfeer waarin medewerkers elkaar saboteren. Stel je een situatie voor waarin een medewerker cruciale informatie achterhoudt van een collega om ze minder competent te laten lijken, met gevaar voor een belangrijk project.

 2. Gebrek aan Vertrouwen: Vertrouwen is een schaars goed in een giftige werkomgeving. Argwaan, scepsis en twijfel overschaduwen vaak wederzijds respect. Medewerkers kunnen de motieven van hun collega's in twijfel trekken en de echtheid van managementbeslissingen betwijfelen. Stel je een scenario voor waarin een gebrek aan vertrouwen tussen teamleden leidt tot frequente conflicten en een algemene sfeer van ongemak.

 3. Rolverwarring: Het ontbreken van duidelijke functieomschrijvingen leidt tot voortdurende rolverwarring, waarbij medewerkers tegen elkaar worden uitgespeeld. In zo'n omgeving worstelen teamleden om te begrijpen wie wat zou moeten doen, wat resulteert in frustratie, verspilde inspanningen en verkeerde beschuldigingen. Stel je een echte situatie voor waarbij miscommunicatie over functiebeschrijvingen binnen een afdeling leidt tot herhaalde fouten en vertragingen in projecten.

 4. Overmatige Werkstress: Stress is een onderdeel van elke baan, maar in een giftige werkomgeving wordt het buitensporig en schadelijk. Medewerkers hebben vaak te maken met hoge niveaus van stress als gevolg van constante druk om te presteren, angst voor repercussies en de overheersende negativiteit op de werkvloer. Deze onophoudelijke stress is een broedplaats voor burn-out. Denk aan een bedrijf waar medewerkers regelmatig overuren maken om onrealistische deadlines te halen, wat leidt tot chronische stress en burn-out.

 5. Hoog Verloop: Een hoog personeelsverloop binnen een bedrijf is een duidelijk teken van een ongezonde werkomgeving. Wanneer medewerkers regelmatig hun functie verlaten, verstoort dit niet alleen de bedrijfsvoering, maar het duidt ook op een dieper probleem. Lage moraal is meestal de diepere oorzaak, en medewerkers vertrekken wellicht om de negativiteit te ontvluchten. In een echte situatie ervaart een bedrijf snel verloop als gevolg van de heersende giftige atmosfeer, wat van invloed is op de teamcohesie en productiviteit.

 6. Gebrek aan Loopbaanondersteuning: Een giftige werkomgeving negeert vaak de professionele groei en ontwikkeling van haar medewerkers. Het ontbreken van kansen voor vooruitgang, vaardigheidsontwikkeling en loopbaanontwikkeling bevordert een sfeer van stagnatie, waardoor medewerkers zich ongewaardeerd en ondergewaardeerd voelen. Stel je een bedrijf voor dat minimale training en groeimogelijkheden biedt, waardoor medewerkers zich ongesteund en ondergewaardeerd voelen.

 7. Ziekteschuld: In sommige werkomgevingen kunnen medewerkers zich schuldig of angstig voelen om ziekteverlof op te nemen, zelfs als ze daadwerkelijk ziek zijn. Deze 'ziekteschuld' ontstaat vaak door druk vanuit het management of collega's die het nemen van vrije dagen stigmatiseren, wat een sfeer van aanwezigheidscultuur bevordert, wat zowel schadelijk is voor het individuele welzijn als de algehele productiviteit. In een praktische context kunnen medewerkers aarzelen om ziekteverlof op te nemen uit angst om als minder toegewijd te worden beschouwd, wat resulteert in een ongezonde en minder productieve beroepsbevolking.

 8. In- en Outgroepen: In een giftige werkomgeving kunnen individuen worden blootgesteld aan pesten, intimidatie of discriminatie. Dit gedrag kan zich manifesteren in verschillende vormen, van verbaal misbruik en vernedering tot sociale uitsluiting. Een dergelijk gedrag verdeelt medewerkers vaak in 'binnen' en 'buiten' groepen, wat een klimaat van verdeeldheid en angst bevordert. Bijvoorbeeld, een afdeling met een geschiedenis van uitsluiting en intimidatie kan een duidelijke scheiding zien tussen medewerkers, waarbij sommigen zich gemarginaliseerd en ongehoord voelen.

 9. Geen Werk-Privé Balans: Het nastreven van een gezonde werk-privé balans is een strijd binnen een giftige werkomgeving. Medewerkers kunnen worden overspoeld met buitensporige werklasten, onredelijke verwachtingen en aanhoudende druk om werk boven hun persoonlijke leven te stellen. Het ontbreken van deze balans kan leiden tot gespannen relaties, verhoogde stress en langetermijngezondheidsproblemen. In een echte situatie werken medewerkers lange uren, zelfs in het weekend, wat hun persoonlijke leven en welzijn beïnvloedt.

 10. Burn-out en Gebrek aan Werknemersmotivatie: In een giftige werkomgeving neemt het leiderschap vaak een stijl van micromanagement aan, biedt geen transparantie en negeert de zorgen van medewerkers. Deze benadering draagt bij aan burn-out en bevordert een gevoel van onthechting en onverschilligheid onder de werknemers. Als gevolg daarvan zijn medewerkers minder gemotiveerd en betrokken bij hun werk. In een specifiek geval worden medewerkers, als gevolg van micromanagement en een gebrek aan erkenning, ontmoedigd en onverschillig ten opzichte van hun taken, wat de algehele productiviteit beïnvloedt.depressief man aantekeningen gesprek


Omgaan met een Giftige Werkomgeving

Nu we een diepgaand begrip hebben van de elementen die bijdragen aan een giftige werkomgeving, laten we strategieën verkennen om deze zorgen effectief aan te pakken en te herstellen:

 1. Model Verwachtingen: Als leider is het van essentieel belang om een positief voorbeeld te stellen voor je team. Modelleer het gedrag, de houding en de arbeidsethiek die je verwacht van je medewerkers. Het tonen van respect, empathie en ethisch gedrag kan aanzienlijke invloed hebben op de bedrijfscultuur.

 2. Beloon en Erken Medewerkers: Erken en beloon medewerkers voor hun inspanningen en prestaties. Erkenning kan een krachtige motivator zijn en helpt positief gedrag te versterken. Bijvoorbeeld, het implementeren van een programma voor de 'Medewerker van de Maand' dat uitblinkende prestaties erkent, kan de moraal en betrokkenheid verbeteren.

 3. Stel Werkplekgrenzen In: Leiders moeten duidelijke werkplekgrenzen vaststellen die een respectvolle en attente sfeer bevorderen. Bijvoorbeeld, je kunt een beleid invoeren dat het communiceren over werkgerelateerde zaken tijdens het weekend of laat in de avond ontmoedigt om de balans tussen werk en privé te ondersteunen.

 4. Prioriteer het Welzijn van Medewerkers: Het prioriteren van het welzijn van medewerkers is cruciaal. Voer wellnessprogramma's in, moedig medewerkers aan om hun vakantiedagen te gebruiken en bied toegang tot bronnen voor geestelijke gezondheidszorg. Een gezonde, evenwichtige workforce is productiever.

 5. Verbeter Communicatie: Open en transparante communicatie is fundamenteel voor het aanpakken van toxiciteit. Moedig medewerkers aan om hun zorgen en meningen te uiten. Luister actief naar hun feedback en maak duidelijk dat hun stemmen worden gehoord, gewaardeerd en zullen worden opgevolgd.

 6. Bied Ondersteuning voor Loopbaan en Loopbaangroei: Onderneem stappen om loopbaangroei en persoonlijke ontwikkeling voor je medewerkers te bevorderen. Stel op maat gemaakte plannen op voor elk teamlid, bied de benodigde hulpbronnen en ondersteuning om vooruitgang te boeken in hun carrière.

 7. Exit-interviews: Het houden van exit-interviews met vertrekkende medewerkers is een waardevol instrument om de dieperliggende oorzaken van hun vertrek te begrijpen. Gebruik de verkregen inzichten om gebieden te identificeren die verbetering behoeven en om noodzakelijke veranderingen in de organisatiecultuur en het managementbenadering te initiëren.

 8. Ondersteun Werkgrenzen (Officiële Communicatiemodi): Zorg ervoor dat officiële communicatiemodi worden vastgesteld en gerespecteerd. Moedig medewerkers aan om buiten werktijd los te koppelen en promoot een gezonde balans tussen werk en privé.

 9. Sta Medewerkers Toe Feedback/Suggesties te Geven: Bied platforms aan waar medewerkers hun feedback en suggesties kunnen delen. Treden op basis van de ontvangen constructieve input, om aan medewerkers te tonen dat hun stemmen en inzichten ertoe doen en dat hun bijdragen leiden tot positieve veranderingen.

 10. Volg Medewerkersfeedback op: Het opvolgen van medewerkersfeedback is essentieel. Beoordeel regelmatig de impact van de ontvangen feedback en voer de nodige aanpassingen door. Door dit te doen, toon je je medewerkers dat hun zorgen niet alleen worden erkend, maar ook leiden tot zinvolle veranderingen binnen de organisatie


Het herkennen en aanpakken van een giftige werkomgeving is niet alleen een morele verantwoordelijkheid voor elke leider en manager, maar het is ook van onschatbare waarde voor de gezondheid en groei van de organisatie. Het prioriteren van het welzijn van je medewerkers en hun loopbaantevredenheid moet de basis vormen van je managementfilosofie. Door een cultuur van respect, open communicatie en continue verbetering te bevorderen, kun je een gezondere werkplek creëren en de basis leggen voor langdurig succes en tevredenheid van medewerkers. Het geluk van je medewerkers en de algehele gezondheid van je organisatie zijn nauw met elkaar verweven, wat het essentieel maakt om doortastende maatregelen te nemen tegen toxiciteit op de werkvloer.

コメント


medewerker deepler tessa
deepler beeld logo
medewerker deepler tessa
medewerker harold van deepler
deepler speechbubble
deepler beeld spraakwolk
medewerker tim van deepler
beeld logo deepler
medewerker inge deepler
deepler beeld
bottom of page