top of page
medewerker petra van deepler
deepler beeld logo

Welke Intern Communicatiemodel zet je in?

Een goed ontworpen intern communicatiemodel helpt niet alleen bij het stroomlijnen van informatie, maar speelt ook een sleutelrol bij het verbeteren van de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. In deze blog bespreken we enkele van de meest bruikbare interne communicatiemodellen en hun toepassingen binnen organisaties.


1. Basis Communicatiemodel: Zender-Ontvanger

Het zender-ontvanger model is een van de eenvoudigste en meest fundamentele communicatiemodellen. Het model bestaat uit een zender die een boodschap overbrengt naar een ontvanger. Hoewel dit model kritiek heeft gekregen vanwege zijn simplistische benadering, vormt het de basis voor veel complexere modellen die later zijn ontwikkeld. Dit model is nuttig voor het begrijpen van de basisprincipes van communicatie en de mogelijke ruis die kan optreden tijdens het proces.

zender ontvanger model interne communicatie

2. Communicatiemodel van Lasswell

Het communicatiemodel van Lasswell biedt een diepere analyse van het communicatieproces door vijf essentiële vragen te stellen: Wie zegt wat, via welk kanaal, tegen wie, en met welk effect? Dit lineaire model is bijzonder nuttig voor het analyseren van bestaande communicatiestrategieën en het evalueren van hun effectiviteit. Hoewel het model geen rekening houdt met feedback, biedt het een gestructureerde manier om communicatieprocessen te begrijpen  .

Communicatiemodel van Lasswell voor interne communicatie

3. Communicatiekruispunt van Van Ruler

Het communicatiekruispunt van Van Ruler is ontworpen om organisaties te helpen bij het kiezen van de juiste communicatiestrategie voor verschillende situaties. Het model maakt onderscheid tussen vier basisstrategieën: informering, overreding, dialogisering en formering. Elke strategie wordt geplaatst op een as die de mate van beïnvloeding en de richting van communicatie (eenrichtingsverkeer vs. tweerichtingsverkeer) weergeeft. Dit model is bijzonder waardevol voor organisaties die hun communicatie willen afstemmen op specifieke doelgroepen en situaties  .

Communicatiekruispunt van Van Ruler voor interne communicatie

4. De Trap van Quirke

De Trap van Quirke is een praktisch model dat zich richt op interne communicatie tijdens veranderprocessen. Het model koppelt verschillende fasen van het veranderproces aan concrete communicatiemiddelen en ‘states of mind’ die van medewerkers worden verwacht. Dit helpt bij het structureren van communicatie-inspanningen en zorgt ervoor dat medewerkers goed worden geïnformeerd en betrokken blijven tijdens het gehele veranderproces .

De trap van Quirke voor interne communicatie

5. TOCOM Model

Het TOCOM model biedt inzicht in de verschillende elementen die de communicatie binnen een organisatie beïnvloeden, zoals organisatiestructuur, -cultuur en -strategie. Dit model is bijzonder nuttig voor het identificeren van verbanden tussen deze elementen en het optimaliseren van de interne communicatie. Het model benadrukt het belang van een holistische benadering van communicatie, waarbij alle factoren die de communicatie beïnvloeden in ogenschouw worden genomen.

TOCOM model voor interne communicatie

Conclusie

Een effectief intern communicatiemodel is essentieel voor het succes van elke organisatie. Door de juiste communicatiemodellen te kiezen en toe te passen, verbeter je de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. Het begrijpen en implementeren van modellen zoals het zender-ontvanger model, het communicatiemodel van Lasswell, het communicatiekruispunt van Van Ruler, de Trap van Quirke, en het TOCOM model helpt om het effect van jouw acties vergroten en zichtbaar te maken.


In de praktijk zie je vaak dat verandering en verbeteringen niet leiden tot het gewenste effect. In 9 van de 10 gevallen komt dit door onvoldoende interne communicatie. Zo kan je een prachtig nieuwe opleidingsprogramma voor medewerkers hebben ontwikkeld, maar als de medewerker daar niets van weet gaat het de tevredenheid niet ten goede komen. Communicatie is hierin vaak de moeilijkste maar belangrijkste stap.


Om te bepalen welke boodschap je dient te communiceren aan medewerkers helpt Deepler jou om te bepalen welke thema's besproken dienen te worden. Bekijk www.deepler.io voor meer informatie.

Comments


medewerker deepler tessa
deepler beeld logo
medewerker deepler tessa
medewerker harold van deepler
deepler speechbubble
deepler beeld spraakwolk
medewerker tim van deepler
beeld logo deepler
medewerker inge deepler
deepler beeld
bottom of page