top of page
medewerker petra van deepler
deepler beeld logo

Wat is het Collectieve Intelligentie Model? Samen weet je meer.

Bijgewerkt op: 7 mei

Vernieuw Besluitvorming in HR met het Collectieve Intelligentie Model. Verken de belangrijkste dynamieken en ontdek hoe je het juiste platform kunt benutten voor effectieve besluitvorming, samenwerking en succes.


Iedere fase van de menselijk evolutie is afhankelijk geweest van het vermogen om uit te blinken in iets specifieks. Ver in ons verleden streefden we ernaar om uitstekende jagers of verzamelaars te zijn. We waren succesvol als we snel bessen konden plukken. Tijdens het agrarische tijdperk was welvaart gebaseerd op efficiënte gewasverbouwing. In het industriële tijdperk werden degenen beloond die over superieure fabrieken en machines beschikten. En nu, in het tijdperk van informatie, floreren organisaties door kennis en toegang tot de beste informatie.


collectieve intelligentie model

Organisaties zijn steeds meer bezig met een transformatie naar collectieve intelligentie, ofwel team intelligentie. Dit concept maakt gebruik van de gecombineerde kennis, inzichten en perspectieven van medewerkers om complexe uitdagingen aan te pakken en effectieve besluitvorming te stimuleren. We zien dit principe ook terugkomen in Agile en Scrum. Door de drie fundamentele stappen van het collectieve intelligentiemodel - Crowdsourcing, Co-Creatie en Zelforganisatie - te omarmen, kunnen organisaties wendbaar, betrokken en succesvol zijn. Deze stadia vertegenwoordigen groeifasen waarin organisaties geleidelijk overgaan van passieve en individualistische denkwijzen van medewerkers naar actieve en collectieve betrokkenheid.collectieve intelligentie crowdsourcing

Crowdsourcing binnen Collectieve Intelligentie

Crowdsourcing is een veelgebruikte aanpak in het passieve en individualistische kwadrant. Het wordt vaak gerealiseerd door middel van medewerkertevredenheidsonderzoeken uitgevoerd door HR-professionals. Tijdens deze fase initieert het management het proces door informatie op te vragen via een platform. Het platform stuurt vervolgens het verzoek door naar de medewerkers, die hun feedback of input leveren. Via het platform kan het management deze feedback vinden en opvolgen. Hoewel deze methode waardevolle inzichten kan opleveren, ontbreekt het vaak aan actieve participatie en collectief eigenaarschap. De focus ligt voornamelijk op individuele tevredenheid en bijdragen, waardoor samenwerking, innovatie en het volledige potentieel van de organisatie belemmerd worden.collectieve intelligentie co-creatie

Co-creatie binnen Collectieve Intelligentie

Naarmate we naar het midden van het model bewegen, komen we co-creatie tegen - een dynamiek die in balans is tussen individuele en collectieve denkwijzen. Co-creatie omvat de actieve betrokkenheid van medewerkers bij samenwerkingsinspanningen, waarbij zij hun unieke perspectieven en expertise kunnen bijdragen. In deze fase vraagt het management om input van medewerkers via een specifiek platform. Medewerkers geven hun feedback of input, en het platform vergemakkelijkt de communicatie tussen het management en medewerkers voor opvolging. Deze benadering bevordert een gevoel van collectief eigendom en gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor het volledige potentieel van collectieve intelligentie wordt benut. Door individuen aan te moedigen actief deel te nemen aan besluitvorming, probleemoplossing en innovatie, kunnen organisaties creativiteit stimuleren, een cultuur van samenwerking bevorderen en gemakkelijker resultaten behalen.collectieve intelligentie zelforganisatie

Zelforganisatie binnen Collectieve Intelligentie

Bovenaan het model vinden we de dynamiek van zelforganisatie, gedreven door een actieve en collectieve denkwijze. Vaak een moeilijke stap omdat het fundament onvoldoende wordt gelegd in de voorgaande stadia. In dit kwadrant nemen individuen verantwoordelijkheid voor hun rol binnen de organisatie en dragen actief bij aan collectieve doelen. Ze worden in staat gesteld om autonoom beslissingen te nemen en samen te werken. In deze fase neemt het management een modererende rol aan, terwijl medewerkers rechtstreeks met het platform communiceren. Medewerkers vragen input, verstrekken informatie en volgen deze feedback op via het platform. Deze directe interactie bevordert de vrije uitwisseling van informatie en ideeën, waardoor efficiënte besluitvorming en probleemoplossing mogelijk worden. Zelforganisatie ontketent het volledige potentieel van collectieve intelligentie, stimuleert innovatie, wendbaarheid en langdurig succes. Deze dynamiek stelt organisaties in staat om snel te reageren op uitdagingen, kansen te grijpen en, vanuit betrokkenheid, buitengewone resultaten te behalen.


Om de voortgang van een organisatie door deze fasen van collectieve intelligentie te ondersteunen, is het essentieel om de juiste technologie te gebruiken. Het ideale platform zou een gecentraliseerde ruimte moeten bieden waarin management en medewerkers naadloos kunnen interacteren. Via dit platform kan het management verzoeken initiëren, feedback verzamelen en nauwlettend de inbreng van medewerkers volgen, samen met hun teamleden. Medewerkers dragen op hun beurt actief bij, delen hun ideeën en nemen deel aan betekenisvolle discussies, waarbij zij hun steentje bij kunnen dragen aan de oplossing. HR-professionals zouden moeten streven naar het vinden van een platform dat een soepele uitwisseling van informatie faciliteert, maar vooral ook samenwerking bevorderd. Door het juiste platform te kiezen, kunnen organisaties betrokkenheid gaan inzetten als middel om de organisatie gezamenlijk naar ongekende hoogte te brengen.

コメント


medewerker deepler tessa
deepler beeld logo
medewerker deepler tessa
medewerker harold van deepler
deepler speechbubble
deepler beeld spraakwolk
medewerker tim van deepler
beeld logo deepler
medewerker inge deepler
deepler beeld
bottom of page