top of page
medewerker petra van deepler
deepler beeld logo

Medewerkerstevredenheid verbeteren in 7 stappen

De '7 Steps of Change' is een benadering van verandermanagement die sterk is geïnspireerd door het werk van John Kotter, een vooraanstaand expert op het gebied van leiderschap en verandering. Kotter's bekende model, oorspronkelijk bestaande uit acht stappen, is ontwikkeld om organisaties te helpen bij het effectief doorvoeren van veranderingen. Deze methodologie benadrukt het belang van leiderschap, strategische visie, en communicatie om succesvolle en duurzame verandering te bewerkstelligen.


De '7 Steps of Change'-methode kan ook goed ingezet worden voor organisaties die streven naar een hogere medewerkerstevredenheid. Op basis van deze stappen hebben we het plan om de tevredenheid binnen jouw organisatie te verhogen uitgewerkt.


Stap 1: Creëer Urgentie rondom medewerkerstevredenheid

Voor het initiëren van een verandering rond medewerkerstevredenheid is het essentieel om urgentie te creëren. Begin met een medewerkerstevredenheid onderzoek om de huidige stand van zaken duidelijk te krijgen. Deel de resultaten van dit onderzoek met het team om het belang van verandering te benadrukken en een breed draagvlak te creëren.


Stap 2: Vorm een Leidende Coalitie

Integreer invloedrijke leiders en medewerkers in een leidende coalitie die het verbeteren van medewerkerstevredenheid zal ondersteunen en promoten. Deze coalitie moet divers zijn en verschillende afdelingen en niveaus binnen de organisatie vertegenwoordigen om een effectieve implementatie van veranderingen te garanderen. Deze coalitie is jouw dreamteam om de tevredenheid te verhogen.


Stap 3: Ontwikkel een Visie en Strategie

Ontwikkel een heldere en inspirerende visie op hoe het verbeteren van medewerkerstevredenheid de organisatie zal beïnvloeden. Verbind deze visie met concrete strategieën zoals het implementeren van regelmatige medewerkerstevredenheid metingen om progressie te monitoren en bij te sturen wanneer dit nodig is.


Stap 4: Communiceer de Veranderingsvisie

Communiceer de visie en de voordelen van verhoogde medewerkerstevredenheid breed en regelmatig. Gebruik verschillende communicatieplatforms om iedereen in de organisatie te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van Narrow Casting, nieuwsbrieven en tijdens dagstarts. Zorg ervoor dat de boodschap van hoe medewerkerstevredenheid gemeten en verbeterd zal worden duidelijk is voor iedereen.tevredenheid presentatie man groep medewerkers bedrijf deepler


Stap 5: Verwijder Obstakels die verbetering van medewerkerstevredenheid in de weg staan

Identificeer barrières die de verbetering van medewerkerstevredenheid in de weg staan, zoals onvoldoende middelen of beperkende processen. Werk actief aan het verwijderen van deze obstakels en zorg dat medewerkers de nodige ondersteuning krijgen om betrokken en tevreden te blijven.


Stap 6: Creëer Korte-Termijn Successen

Stel doelen voor korte-termijn successen die duidelijk meetbaar zijn via medewerkerstevredenheid metingen. Het vieren van deze successen helpt om het moreel hoog te houden en het belang van de voortdurende focus op medewerkerstevredenheid te benadrukken.


Stap 7: Veranker de Veranderingen in de Cultuur

Zorg dat verbeteringen in medewerkerstevredenheid diep worden verankerd in de bedrijfscultuur. Integreer de praktijken van het meten en verbeteren van medewerkerstevredenheid in de dagelijkse routines en beleid van de organisatie om blijvende impact te garanderen.


Door deze zeven stappen te volgen, kan jouw organisatie een werkomgeving creëeren waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Dit draagt niet alleen bij aan een hogere medewerkerstevredenheid, maar versterkt ook de algemene prestaties en concurrentiepositie van jouw organisatie op de arbeidsmarkt.


Benieuwd naar hoe je een medewerkerstevredenheid onderzoek inricht en goed uitvoert? Lees het hier.

תגובות


medewerker deepler tessa
deepler beeld logo
medewerker deepler tessa
medewerker harold van deepler
deepler speechbubble
deepler beeld spraakwolk
medewerker tim van deepler
beeld logo deepler
medewerker inge deepler
deepler beeld
bottom of page