top of page
medewerker petra van deepler
deepler beeld logo

Goed Werkgeverschap: wat is dat nou eigenlijk?

Bijgewerkt op: 28 jun.

Goed werkgeverschap draait om meer dan alleen het volgen van de regels. Het gaat om het creëren van een cultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. En ja, cultuur is het containerbegrip van deze eeuw. In dit blog maken we dit statement graag concreet.


Wat is Goed Werkgeverschap?

Goed werkgeverschap betekent dat je als werkgever zorgt voor een gezonde, productieve en respectvolle werkomgeving. Dit houdt meer in dan alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen; het vraagt om een actief luisteren naar je interne behoeften en hierop effectief in te spelen.


Wat Houdt Goed Werkgeverschap In?

Goed werkgeverschap omvat de volgende aspecten:

 • Eerlijke en Transparante Communicatie: Duidelijke informatie over bedrijfsdoelen, prestaties en veranderingen.

 • Gezonde Werk-Privé Balans: Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.

 • Ontwikkelingsmogelijkheden: Investeren in training en loopbaanontwikkeling.

 • Erkenning en Beloning: Waardering voor goede prestaties en een eerlijke beloning.

 • Veilige en Gezonde Werkplek: Zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.employer branding vrouw op kantoor


Goed Werkgeverschap Wet

De Nederlandse wet stelt eisen aan werkgevers om goed werkgeverschap te waarborgen. Dit omvat rechten en plichten rondom arbeidsovereenkomsten, arbeidsomstandigheden en het voorkomen van discriminatie en intimidatie.


Denk in deze wet aan de volgende standaarden:

 • Veilige en Gezonde Werkomgeving: Artikel 7:658 BW verplicht werkgevers om veilige arbeidsomstandigheden te waarborgen.

 • Eerlijke Behandeling: Artikel 7:611 BW vereist gelijke behandeling en kansen voor alle werknemers.

 • Voorkomen van Discriminatie en Intimidatie: Artikel 7:646 BW beschermt werknemers tegen discriminatie.

 • Arbeidsomstandighedenwetgeving: Naleving van de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet).

 • Correcte Salarisadministratie: Artikel 7:616 BW regelt de tijdige en juiste betaling van salarissen en contractuele verplichtingen.


Deze regels helpen om een rechtvaardige en ondersteunende werkomgeving te creëren, maar het zijn slecht hygiëne-factoren. Om in te zetten op behoud van personeel en het zijn van een aantrekkelijke werkgever wordt er meer van jouw werkgeverschap gevraagd.


Welke aspecten hebben invloed op mijn werkgeverschap?

Naast wettelijke verplichtingen zijn er diverse aspecten die van invloed zijn op het aantrekken en behouden van talent:

 1. Bedrijfscultuur: Een positieve, inclusieve en ondersteunende cultuur is cruciaal.

 2. Werk-Privé Balans: Flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken.

 3. Carrièremogelijkheden: Duidelijke groeipaden en kansen voor professionele ontwikkeling.

 4. Erkenning en Beloning: Competitieve salarissen en erkenning van prestaties.

 5. Innovatieve Werkomgeving: Stimuleren van creativiteit en innovatie.

 6. Leiderschap: Inspirerend en ondersteunend leiderschap dat werknemers motiveert.

 7. Voordelen en Voorzieningen: Extra voordelen zoals gezondheidszorg, pensioenplannen en wellness-programma's.


Deze factoren dragen in meer of mindere maten bij aan een aantrekkelijke werkplek waar talent graag wil blijven en groeien. De specifieke factoren waarom medewerkers jou als werkgever waarderen breng je in kaart met een Employee Value Proposition.
Artikelen over Goed Werkgeverschap

Onderzoek toont aan dat goed werkgeverschap leidt tot betere bedrijfsresultaten. Bedrijven die goed zorgen voor hun werknemers, hebben vaak meer betrokken en tevreden medewerkers. Dit resulteert in minder verloop en hogere productiviteit, wat uiteindelijk kosten bespaart en een concurrentievoordeel oplevert.


Over deze effecten wordt veel geschreven. Door ons, maar ook door platforms als Harvard Business Review en Forbes.


Slecht Werkgeverschap: De Gevolgen

Slecht werkgeverschap kan ernstige gevolgen hebben. Werknemers die slecht worden behandeld, ervaren vaak stress en demotivatie, wat leidt tot hogere ziektekosten en personeelsverloop. Dit heeft een negatieve impact op de bedrijfsresultaten.


Voorbeeld: Slecht Werkgeverschap in de Praktijk

Een bekend voorbeeld is het schandaal rond Uber, waar een toxische werkcultuur leidde tot rechtszaken en een wereldwijde imagoschade. Dit kostte het bedrijf niet alleen financieel, maar ook op het gebied van reputatieherstel.


De Voordelen van Goed Werkgeverschap

Investeren in goed werkgeverschap biedt vele voordelen:

 • Verhoogde Productiviteit: Tevreden medewerkers werken efficiënter.

 • Lagere Verloopcijfers: Tevreden werknemers blijven langer bij het bedrijf, wat kosten bespaart in werving en selectie.

 • Betere Reputatie: Een goede reputatie trekt talent aan en verbetert de bedrijfspositie (wat ook kosten bespaard in werving).

 • Innovatie: Een ondersteunende werkomgeving stimuleert creativiteit en innovatie.


Conclusie: De Weg Naar Succes

Goed werkgeverschap is zowel ethisch juist als strategisch noodzakelijk. Door te investeren in het welzijn en de ontwikkeling van werknemers, kunnen bedrijven duurzame groei en succes bereiken. Bedrijven die deze principes omarmen, zullen niet alleen hoger scoren in de zoekresultaten voor 'goed werkgeverschap', maar ook in de ogen van werknemers, klanten en de bredere samenleving.


Met enorme krapte op de arbeidsmarkt, kan goed werkgeverschap het verschil maken tussen middelmatigheid en excellentie. Het is tijd dat meer bedrijven dit erkennen, niet alleen voor een werkgeverslabel gaan die zij op hun website kunnen plaatsen, en echt aan de slag gaan met hun werkgeverschap.


Benieuwd hoe Deepler daarin kan helpen? Bekijk onze oplossing.

Comments


medewerker deepler tessa
deepler beeld logo
medewerker deepler tessa
medewerker harold van deepler
deepler speechbubble
deepler beeld spraakwolk
medewerker tim van deepler
beeld logo deepler
medewerker inge deepler
deepler beeld
bottom of page