top of page
medewerker petra van deepler
deepler beeld logo

eNPS Explained: Wat betekent de Employee Net Promoter Score en hoe bereken ik deze?

Bijgewerkt op: 7 mei

De tevredenheid en betrokkenheid van werknemers zijn cruciale factoren voor het succes van een organisatie. Zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt enorm is. Onder de verschillende maatstaven die worden gebruikt om deze aspecten te meten, springt eNPS, ofwel Employee Net Promoter Score, eruit als een waardevol instrument. In deze blog zullen we verkennen wat eNPS inhoudt, waarom het belangrijk is, en hoe je het kunt berekenen, zodat je deze metriek effectief kunt benutten binnen jouw organisatie.


Wat is eNPS? eNPS, afgeleid van Employee Net Promoter Score, is een metriek die is ontworpen om de loyaliteit en betrokkenheid van werknemers binnen een organisatie te beoordelen. Afgeleid van het Net Promoter Score (NPS) framework dat wordt gebruikt in klanttevredenheidsanalyses, richt eNPS zich op het meten van de bereidheid van werknemers om hun bedrijf aan te bevelen als een werkplek.medewerkers samenwerken groep huiskamer


Belang van eNPS: Het begrijpen van eNPS biedt organisaties inzicht in de algehele tevredenheid en loyaliteit van hun personeelsbestand. Een hoge eNPS geeft aan dat werknemers niet alleen tevreden zijn met hun baan, maar ook bereid zijn om hun bedrijf aan te bevelen, wat bijdraagt aan een positieve werkgeversreputatie en wervingsinspanningen.


Het Berekenen van eNPS: De berekening van eNPS omvat een eenvoudig maar inzichtelijk proces:

  1. Verspreiding van de Enquête: Dien een enquête in waarbij werknemers wordt gevraagd om op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe waarschijnlijk ze het bedrijf zouden aanbevelen als werkplek.

  2. Segmentatie van Reacties: Categoriseer de respondenten in Promotors (9-10), Passieven (7-8) en Detractors (0-6) op basis van hun beoordelingen.

  3. Bereken Percentages: Bepaal het percentage respondenten in elke categorie.

  4. Trek Detractors af van Promotors: Trek het percentage Detractors af van het percentage Promotors.

  5. Interpreteer de Resultaten: Analyseer de resulterende score om de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers te beoordelen.


Conclusie: Tot slot dient eNPS als een waardevolle metriek voor organisaties om de loyaliteit en betrokkenheid van werknemers te meten. Door te begrijpen wat eNPS inhoudt en hoe je het berekent, kunnen bedrijven gebieden voor verbetering identificeren en een positievere werkomgeving creëren. Gebruik eNPS niet alleen om toptalent te behouden, maar ook om een cultuur van aanbeveling en betrokkenheid binnen jouw organisatie te bevorderen.


Benieuwd hoe je de eNPS score snel en makkelijk meetbaar maakt met behulp van Deepler? We laten je graag een demo zien.

Comments


medewerker deepler tessa
deepler beeld logo
medewerker deepler tessa
medewerker harold van deepler
deepler speechbubble
deepler beeld spraakwolk
medewerker tim van deepler
beeld logo deepler
medewerker inge deepler
deepler beeld
bottom of page