top of page
medewerker petra van deepler
deepler beeld logo

Deepler als de Digitale Vertrouwenspersoon voor Jouw Medewerkers

De dynamiek binnen moderne arbeidsmarkten vereist dat medewerkers zich ondersteund en begrepen voelen binnen hun werkomgeving. Een cruciaal element in deze ondersteuningsstructuur is de rol van de vertrouwenspersoon. Dit blog gaat dieper in op hoe Deepler kan functioneren als een digitale vertrouwenspersoon, en wat dit betekent voor de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers.


Wat is een Vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is iemand binnen of buiten een organisatie die optreedt als een luisterend oor en steunpunt voor medewerkers met werkgerelateerde problemen zoals conflicten, ongewenst gedrag, en andere kwesties die hun welzijn beïnvloeden. Deze rol is essentieel om een veilige, respectvolle en inclusieve werkplek te garanderen.


De Bevoegdheden van een Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon creëert een vertrouwelijke setting waarin medewerkers vrijuit kunnen spreken over hun problemen. De verantwoordelijkheden omvatten:

 • Het bieden van een luisterend oor en adviseren over mogelijke oplossingen.

 • Bemiddelen bij conflicten.

 • Doorverwijzen naar professionele hulp indien nodig.

 • Bijdragen aan het beleid voor werkplek welzijn.mannen gesprek vertrouwenspersoon tafel koffie


Grenzen aan de Rol van een Vertrouwenspersoon

De rol van de vertrouwenspersoon kent duidelijke grenzen:

 • Zij mogen niet partijdig zijn in conflicten.

 • Zij hebben geen bevoegdheid om formele besluiten te nemen in disciplinaire procedures.

 • Zij mogen geen persoonlijke informatie delen zonder toestemming.


Is een Vertrouwenspersoon Verplicht?

Het antwoord is nee. Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een vertrouwenspersoon aan te stellen in vele landen, waaronder Nederland, wordt het sterk aangeraden, vooral in grotere organisaties. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon draagt significant bij aan een positieve bedrijfscultuur en het welzijn van medewerkers.


Deepler als Externe Digitale Vertrouwenspersoon

Deepler biedt als digitale oplossing een nieuwe benadering voor de functie van een externe vertrouwenspersoon. Dit platform maakt gebruik van geavanceerde technologieën om een vertrouwelijke, onpartijdige en altijd toegankelijke ondersteuning te bieden. Voordelen van Deepler zijn onder andere:

 • 24/7 beschikbaar, waardoor medewerkers altijd feedback kunnen delen wanneer zij ergens mee zitten.

 • Objectief advies in wat er speelt bij medewerkers, vrij van menselijke vooroordelen.

 • Een anonieme plek voor medewerkers om feedback te delen.

 • Automatische suggesties voor relevante hulpbronnen en interventies.


Als digitale tool waarborgt Deepler de objectiviteit en privacy, en biedt het een effectieve ondersteuning voor medewerkers zonder de vooringenomenheid van menselijke emoties.


Conclusie

De rol van de vertrouwenspersoon is onmisbaar voor het creëren van een gezonde werkomgeving. Deepler, als digitale vertrouwenspersoon, versterkt deze functie met technologische efficiëntie en toegankelijkheid. Organisaties die kiezen voor innovatieve oplossingen zoals Deepler zijn beter in staat om te voldoen aan de behoeften van een dynamische arbeidsmarkt en dragen bij aan een ondersteunend, inclusief en vitaal werkklimaat.

Comments


medewerker deepler tessa
deepler beeld logo
medewerker deepler tessa
medewerker harold van deepler
deepler speechbubble
deepler beeld spraakwolk
medewerker tim van deepler
beeld logo deepler
medewerker inge deepler
deepler beeld
bottom of page