top of page
Werknemerswelzijn
deepler logo

Werknemerswelzijn

Werk·ne·mers·wel·zijn

Definitie

Werknemerswelzijn omvat het bevorderen van de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van medewerkers.

Voorbeeld

Een organisatie implementeert een welzijnsprogramma om de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers te bevorderen.

Werknemerswelzijn verbeteren

Werknemerswelzijn omvat het bevorderen van de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van medewerkers. Een focus op welzijn kan leiden tot hogere tevredenheid, productiviteit en retentie.


Welzijnsprogramma's

Introduceer wellnessprogramma's die gericht zijn op de fysieke gezondheid van medewerkers, zoals fitnessabonnementen, gezondheidschecks en voedingsadvies. Het geeft medewerkers niet alleen meer eigen regie over hun leefstijl, maar brengt ook urgentie voor het verbeteren ervan. Zo draagt zowel organisatie als medewerker haar steentje bij aan terugdringen van verzuim, en werk je samen toe naar verbeterde gezondheid onder de medewerkerspopulatie.


Mentale Gezondheidsondersteuning

Bied ondersteuning voor de mentale gezondheid van medewerkers door toegang te bieden tot counselingdiensten, stressmanagementworkshops en mindfulness-sessies. Ook platforms als OpenUp kunnen hierin helpen. Zulke platforms geven medewerkers anoniem toegang tot dit soort hulp.


Balans tussen Werk en Privéleven

Stimuleer een gezonde balans tussen werk en privéleven door flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en voldoende verlofmogelijkheden aan te bieden. Helpt helpt daarin vaak output gedreven te sturen. Op die manier heeft een medewerker zelf beter in de hand wanneer zij werken, gezien de output prevaleert boven de tijd die een medewerker zich moet melden op werken. Uiteraard geldt dit vooral voor beroepen waarin dit mogelijk is.


Door deze initiatieven kunnen organisaties een werkomgeving creëren die het welzijn van medewerkers bevordert en bijdraagt aan hun algehele tevredenheid en productiviteit.

bottom of page