top of page
vrouw sollicitatie papier gesprek

Interview

Een interview is een cruciaal onderdeel van het wervingsproces waarbij de kwalificaties, vaardigheden en geschiktheid van kandidaten voor een specifieke functie worden beoordeeld. Het doel is om de beste kandidaat te selecteren die past binnen de organisatie en de functievereisten.


Tijdens het interview wordt een breed scala aan onderwerpen besproken, waaronder werkervaring, technische vaardigheden, soft skills, en culturele fit. Het is belangrijk om zowel gestructureerde vragen als situationele en gedragsvragen te stellen om een volledig beeld van de kandidaat te krijgen.


Voorbereiding is essentieel voor een succesvol interview; dit omvat het herzien van de vacatureomschrijving, het doornemen van het CV en de motivatiebrief van de kandidaat, en het voorbereiden van gerichte vragen. Een goed uitgevoerd interview helpt niet alleen bij het identificeren van de juiste kandidaat, maar kan ook een positieve indruk van de organisatie achterlaten bij de kandidaat.


Het is ook belangrijk om een eerlijke en objectieve evaluatie van elke kandidaat te waarborgen, wat kan worden bereikt door gebruik te maken van beoordelingsformulieren en gestructureerde interviewtechnieken. Regelmatige training van interviewers kan ook bijdragen aan een effectiever en efficiënter wervingsproces.

Wat moet je bespreken?

Voorbereiding

 • Review vacatureomschrijving

 • Identificeer kerncompetenties

 • Interviewpanel samenstellen

 • Kandidateninformatie doornemen

Begin van het Interview

 • Voorstellen interviewpanel

 • Introductie bedrijf en functie

 • Uitleg opzet en duur interview

Vragen over Werkervaring

 • Huidige en vorige banen bespreken

 • Reden voor vertrek

 • Belangrijke projecten en prestaties

Vragen over Vaardigheden en Competenties

 • Technische vaardigheden beoordelen

 • Soft skills (communicatie, teamwork, probleemoplossing)

 • Voorbeelden van vaardigheden

Gedrags- en Situationele Vragen

 • Hypothetische vragen

 • Specifieke situaties uit het verleden

Kandidaat Vragen

 • Gelegenheid voor kandidaat om vragen te stellen

Afsluiting van het Interview

 • Informeer over volgende stappen

 • Tijdlijn voor feedback

 • Bedank de kandidaat

Beoordeling na het Interview

 • Beoordelingsformulier invullen

 • Sterke en zwakke punten noteren

 • Panelbespreking

Niet vergeten:

 • Functieomschrijving document

 • Bewerkingstool voor interviewvragen (zoals een tekstverwerker)

 • Beoordelingsformulieren

 • CRM of ATS (Applicant Tracking System) voor kandidatenbeheer

 • Notitieblok of digitale notitietool

Hoe volg je dit gesprek op?

 • Zorg ervoor dat alle informatie nauwkeurig wordt gedocumenteerd. Analyseer de notities van het interviewpanel en bespreek deze om een gezamenlijke beslissing te nemen. Let op feedback en opmerkingen van de kandidaat en wees voorbereid op vervolggesprekken of onderhandelingen.

 • Zorg ervoor dat het interview soepel verloopt en dat de kandidaat zich op zijn gemak voelt.

 • Documenteer alle relevante details over werkervaring en prestaties van de kandidaat.

 • Zorg ervoor dat technische en soft skills grondig worden beoordeeld en gedocumenteerd.

 • Documenteer de antwoorden op gedrags- en situationele vragen zorgvuldig.

 • Noteer de vragen van de kandidaat en zorg ervoor dat alle vragen adequaat beantwoord worden.

 • Zorg ervoor dat de kandidaat volledig geïnformeerd is over de volgende stappen en dat ze zich gewaardeerd voelen.

 • Analyseer en bespreek de evaluaties om een weloverwogen beslissing te nemen. Let op eventuele discrepanties in de beoordelingen en werk deze uit.

Benieuwd naar meetbaar HR?

Deepler helpt de onderstroom in jouw organisatie te meten en te begrijpen.

medewerker deepler
deepler beeldlogo
bottom of page