top of page
laptop kantoor medewerkers aanwijzen op scherm

Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een formeel gesprek tussen een medewerker en een leidinggevende waarin de prestaties van de medewerker over een bepaalde periode worden geëvalueerd. Het doel is om feedback te geven, doelen te stellen en ontwikkelingsmogelijkheden te bespreken.


Tijdens het gesprek worden verschillende aspecten van het werk van de medewerker besproken, zoals de kwaliteit van het werk, de efficiëntie, de samenwerking met collega's en het vermogen om doelen te bereiken. Dit gesprek biedt ook de gelegenheid om eventuele problemen of obstakels te bespreken die de medewerker heeft ondervonden en om samen te zoeken naar oplossingen. Daarnaast kunnen specifieke prestaties worden erkend en gewaardeerd, wat kan bijdragen aan de motivatie van de medewerker.


Het is belangrijk dat zowel de leidinggevende als de medewerker zich goed voorbereiden op het gesprek. Dit omvat het verzamelen van relevante gegevens, het reflecteren op het werk van de afgelopen periode en het voorbereiden van vragen en opmerkingen. Een goed uitgevoerd beoordelingsgesprek kan leiden tot verbeterde prestaties, verhoogde motivatie en een sterkere band tussen medewerker en leidinggevende.

Wat moet je bespreken?

Voorbereiding

 • Verzamel prestatiegegevens

 • Vraag om zelfevaluatie van de medewerker

 • Herzie doelstellingen en verwachtingen

Gesprek

 • Bespreking van behaalde resultaten

 • Geef constructieve feedback

 • Stel nieuwe doelstellingen voor

 • Bespreek ontwikkelingsplannen

Afsluiting

 • Vat de belangrijkste punten samen

 • Documenteer actiepunten

 • Plan opvolggesprekken indien nodig

Niet vergeten:

 • Prestatiebeoordelingsformulier

 • Zelfevaluatieformulier

 • Documentatie van doelen en verwachtingen

 • Notitieblok of digitale notitietool

Hoe volg je dit gesprek op?

 • Zorg ervoor dat alle besproken punten nauwkeurig worden gedocumenteerd.

 • Volg regelmatig op met de medewerker om voortgang te monitoren.

 • Pas doelstellingen aan indien nodig op basis van voortgang en feedback.

 • Ondersteun de medewerker bij het bereiken van hun ontwikkelingsdoelen.

Benieuwd naar meetbaar HR?

Deepler helpt de onderstroom in jouw organisatie te meten en te begrijpen.

medewerker deepler
deepler beeldlogo
bottom of page