top of page
desk messy remote work computer call

Return conversation after absence

Een terugkeer gesprek na verzuim is bedoeld om de terugkeer van een medewerker na een periode van afwezigheid te bespreken. Het doel is om de medewerker te ondersteunen bij de terugkeer naar werk, eventuele aanpassingen te bespreken en ervoor te zorgen dat de medewerker zich weer op zijn gemak voelt op de werkplek.


Het is belangrijk om tijdens dit gesprek de redenen voor het verzuim te bespreken, evenals eventuele resterende gezondheidsproblemen of zorgen die de medewerker heeft. De leidinggevende moet empathie tonen en een ondersteunende houding aannemen om de medewerker te helpen zich weer volledig te integreren op de werkplek.


De leidinggevende moet ook nagaan of er blijvende aanpassingen of ondersteuning nodig zijn, zoals flexibele werktijden, aanpassingen aan de werkplek of toegang tot medische en psychologische hulp. Het doel is om een plan op te stellen dat de medewerker helpt om succesvol terug te keren naar werk en toekomstige afwezigheden te voorkomen.

What do you need to discuss?

Voorbereiding

 • Verzamel informatie over de afwezigheid en de redenen daarvoor

 • Bereid vragen voor om de gezondheid en het welzijn van de medewerker te bespreken

 • Identificeer mogelijke aanpassingen of ondersteuning die nodig zijn

Gesprek

 • Bespreek de redenen voor de afwezigheid

 • Vraag naar de gezondheid en het welzijn van de medewerker

 • Bespreek eventuele aanpassingen of ondersteuning die nodig zijn

 • Stel een plan op voor terugkeer naar werk

Afsluiting

 • Vat de besproken punten samen

 • Documenteer het terugkeerplan

 • Plan opvolggesprekken om voortgang te monitoren

Do not forget:

 • Documentatie van afwezigheid en redenen

 • Medische adviezen indien van toepassing

 • Checklist voor aanpassingen op de werkplek

 • Notitieblok of digitale notitietool

How do you follow up on this conversation?

 • Zorg voor regelmatige opvolging van de gemaakte afspraken

 • Monitor de voortgang en welzijn van de medewerker

 • Bied continue ondersteuning en pas de aanpassingen aan indien nodig

 • Geef erkenning voor positieve veranderingen

Curious about measurable HR?

Deepler helps to measure and understand the undercurrent in your organization.

employee deepler
deepler beeldlogo
bottom of page