top of page
dismissal interview man woman office

Dismissal interview

Een ontslaggesprek is een lastig maar noodzakelijk gesprek waarin een leidinggevende een medewerker informeert over het beëindigen van diens dienstverband. Het doel is om dit proces zo respectvol en duidelijk mogelijk te laten verlopen, waarbij de medewerker alle nodige informatie krijgt over het ontslag, de redenen daarvoor en de verdere stappen.


Het is belangrijk om tijdens dit gesprek empathie te tonen en de medewerker de ruimte te geven om vragen te stellen en zijn of haar gevoelens te uiten. De leidinggevende moet ook duidelijke informatie verstrekken over de ontslagvoorwaarden, eventuele vergoedingen, de laatste werkdag en de administratieve afhandeling.


Daarnaast is het essentieel om praktische zaken te bespreken, zoals de terugkeer van bedrijfseigendommen, het afsluiten van IT-toegang en het informeren van het team over het vertrek van de medewerker. Een goed voorbereid ontslaggesprek kan de impact op de medewerker verminderen en zorgen voor een soepel verloop van het ontslagproces.

What do you need to discuss?

Voorbereiding

 • Verzamel relevante documentatie en informatie

 • Bereid een duidelijke uitleg voor over de redenen voor het ontslag

 • Plan een privé en geschikte locatie voor het gesprek

Gesprek

 • Leg de redenen voor het ontslag uit

 • Bespreek de ontslagvoorwaarden en eventuele vergoedingen

 • Beantwoord vragen en luister naar de zorgen van de medewerker

 • Bespreek praktische zaken zoals de laatste werkdag en terugkeer van bedrijfseigendommen

Afsluiting

 • Vat de belangrijkste punten samen

 • Geef schriftelijke bevestiging van het ontslag en de voorwaarden

 • Plan een follow-up gesprek indien nodig

Do not forget:

 • Ontslagbrief template

 • Checklist voor terugkeer van bedrijfseigendommen

 • HR beleid en procedures rondom ontslag

 • Notitieblok of digitale notitietool

How do you follow up on this conversation?

 • Documenteer alle besproken punten en gemaakte afspraken zorgvuldig

 • Volg regelmatig op om de voortgang te monitoren en eventuele verdere ondersteuning te bieden

 • Zorg ervoor dat alle administratieve zaken rondom het ontslag goed worden afgehandeld

 • Blijf beschikbaar voor eventuele vragen of ondersteuning na het ontslag

Curious about measurable HR?

Deepler helps to measure and understand the undercurrent in your organization.

employee deepler
deepler beeldlogo
bottom of page