top of page
handdruk mensen onboarding introductie voorstellen

Onboarding checklist

Onboarding (ookwel Employee Onboarding) is een cruciaal proces dat nieuwe medewerkers helpt om snel hun weg te vinden binnen de organisatie. Het doel is om hen te integreren, hen van de benodigde informatie en hulpmiddelen te voorzien, en een sterke basis te leggen voor hun toekomstige succes.


Een goed onboardingproces begint al voor de eerste werkdag met gedegen voorbereidingen. Dit omvat het klaarleggen van alle benodigde materialen en een duidelijke communicatie over wat de nieuwe medewerker kan verwachten. Tijdens de eerste dagen en weken is het essentieel om de nieuwe medewerker vertrouwd te maken met de organisatiecultuur, inclusief de missie, visie en kernwaarden. Dit helpt hen te begrijpen hoe ze binnen de bedrijfsstructuur passen en wat er van hen wordt verwacht.


Daarnaast is het belangrijk dat nieuwe medewerkers duidelijk inzicht krijgen in hun rol en verantwoordelijkheden. Door hen te voorzien van een gedetailleerde functiebeschrijving en regelmatige check-ins met hun leidinggevende, kunnen ze hun taken en doelen beter begrijpen en uitvoeren. Training en ontwikkeling spelen ook een belangrijke rol tijdens onboarding. Door relevante trainingen en toegang tot de benodigde systemen aan te bieden, kunnen nieuwe medewerkers snel productief worden en zich verder ontwikkelen binnen de organisatie.


Sociale integratie is een ander cruciaal element en word vaak over het hoofd gezien. Het faciliteren van kennismakingsactiviteiten en het introduceren van de nieuwe medewerker helpt hen om zich onderdeel van het team te voelen. Regelmatige feedbackmomenten en evaluaties van het onboardingproces zorgen ervoor dat de nieuwe medewerker zich ondersteund voelt en dat eventuele aanpassingen tijdig kunnen worden doorgevoerd.

What do you need to discuss?

Voor de eerste werkdag:

 • Verstuur welkomstpakket en introductiebrief.

 • Regel toegangspassen en IT-apparatuur.

 • Informeer het team over de nieuwe medewerker.


Eerste werkdag:

 • Verwelkom de nieuwe medewerker persoonlijk.

 • Geef een rondleiding door het kantoor.

 • Introduceer de nieuwe medewerker aan het team.

 • Bespreek de agenda van de eerste dag.


Eerste week:

 • Plan een introductiegesprek met de leidinggevende.

 • Bespreek de missie, visie en kernwaarden van de organisatie.

 • Overhandig de functiebeschrijving en bespreek verantwoordelijkheden.

 • Bied relevante trainingen en toegang tot benodigde systemen aan.


Eerste maand:

 • Regel regelmatige check-ins met de leidinggevende.

 • Faciliteer kennismakingsactiviteiten en sociale integratie.

 • Vraag om feedback over het onboardingproces.


Na drie maanden:

 • Evalueer de voortgang en bespreek eventuele vragen of zorgen.

 • Pas het onboardingproces aan op basis van ontvangen feedback.

 • Stel verdere ontwikkelingsdoelen vast.


Doorlopend:

 • Blijf regelmatig feedback vragen en bieden.

 • Ondersteun de nieuwe medewerker bij verdere training en ontwikkeling.

 • Zorg voor een blijvende sociale en professionele integratie.

Do not forget:

 • Onboarding checklist

 • Welkomstpakket voor de nieuwe medewerker


 • Onboarding software zoals BambooHR of Workday


 • Toegang tot communicatieplatforms zoals Slack of Microsoft Teams


 • Trainingsmateriaal en handleidingen


 • Notitieblok of digitale notitietool


 • Feedback- en evaluatieformulieren

How do you follow up on this conversation?

 • Documenteer de feedback van de onboardingervaring zorgvuldig.

 • Analyseer de feedback voor mogelijke verbeterpunten binnen het onboardingproces.

 • Deel relevante bevindingen met het HR-team en het management.

 • Neem actie om de geïdentificeerde verbeterpunten te implementeren.


 • Volg de voortgang van de nieuwe medewerker en bied voortdurende ondersteuning.

Curious about measurable HR?

Deepler helps to measure and understand the undercurrent in your organization.

employee deepler
deepler beeldlogo
bottom of page